Phước lành “trộm được”

Bởi A Siêu, Trung Quốc Vào tháng Ba năm 2012, không biết bắt đầu từ ngày nào, nhưng tôi để ý thấy ngày nào sau bữa tối, vợ tôi cũng vội làm việc nhà,…

Phá bỏ quan niệm để nghênh tiếp Chúa

Bởi Lý Hoan, Trung Quốc Lần đầu chị nghe về công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt vào năm 2005, ở một buổi hội họp nghiên cứu về…

Giải mã bí ẩn Chúa Ba Ngôi

Bởi Cầu Trí, Singapore Cách đây 20 năm, tôi được một trưởng lão cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Ông bảo tôi rằng trong vũ trụ, chỉ có một Đức Chúa Trời…

Danh Đức Chúa Trời thực sự nhiệm màu

Bởi Jack, Canada Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong từng thời đại, Đức Chúa Trời làm công tác mới và được gọi bằng một danh mới; làm sao Ngài có th…

Ánh Sáng Của Sự Phán Xét

Bởi Enhui, Malaysia “Đức Chúa Trời khảo sát toàn thế gian, chỉ huy vạn vật, và nhìn thấy được tất cả những lời nói và việc làm của con người. Ngài th…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger