Những ý định của ĐCSTQ khi dùng các mê tín phong kiến để lên án các tôn giáo tín ngưỡng

28/09/2020

Uông Học Bân (giảng viên tẩy não): Chúng tôi đã mời Giám đốc He Hongchang của Trung tâm Giáo dục Pháp chế Thành phố Bàn Long

Hà Hoành Xương (Giám đốc trung tâm tẩy não): Chào các học viên, chúc ngày tốt lành. Dường như ngày càng nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, và đấy là thách thức đối với chủ nghĩa vô thần. Chuyện này đã gây khủng hoảng niềm tin trong đảng và xã hội. Việc cải tạo các Cơ Đốc nhân đã trở thành ưu tiên hàng đầu của chính quyền. Do đó, chính quyền đã vận dụng nguồn lực lớn lao để lập nên các “Khóa Cải tạo Giáo dục Tư tưởng” trên khắp Trung Quốc. Các giáo sư đại học, các giảng viên và các mục sư đã được mời đến để dạy cho những Cơ Đốc nhân các vị, và truyền thụ nền giáo dục vô thần để các vị có thể hiểu được chủ nghĩa Mác-Lênin và học về khoa học, để nhổ tiệt tư tưởng và quan điểm hữu thần của các vị, chấn chỉnh quan điểm sống của các vị, và các giá trị dựa trên đức tin của các vị, hướng các vị thành những người vô thần, những người tin vào Đảng Cộng sản, song hành cùng Đảng Cộng sản, và hòa nhập vào gia đình xã hội Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Chỉ như thế mới bảo đảm tiền đồ tốt đẹp cho các vị. Các vị phải cảm ơn Đảng và chính quyền. Các vị phải chấp nhận sự giáo dục của quốc gia, và nỗ lực trở lại với xã hội càng sớm càng tốt. Giờ tôi tuyên bố, Khóa Cải tạo Giáo dục Tư tưởng cho Cơ Đốc nhân ở Thành phố Bàn Long chính thức bắt đầu!

Những ý định của ĐCSTQ khi dùng các mê tín phong kiến để lên án các tôn giáo tín ngưỡng

Uông Học Bân: Tiếp theo, xin mời Giáo sư Sun Yongli của Học viện Khoa học Xã hội Tỉnh!

Tôn Vĩnh Lợi (giáo sư Học viện Khoa học Xã hội): Các học viên, xin các vị hãy thôi thủ thế. Trong lớp, tôi là giáo viên nhưng cũng là bạn của các vị. Các vị phải nghiêm túc cân nhắc mọi điều tôi giải thích. Nếu các vị có hoài nghi gì, cứ tự nhiên hỏi. Tôi sẽ dùng chủ nghĩa vô thần Mác-Lênin để giúp giải đáp các câu hỏi và nghi vấn của các vị. Giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu.

Tất cả các vị tin vào Đức Chúa Trời, tôi thì tin vào Mác và Lênin. Tôi đã nghiên cứu nhiều tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Qua nhiều năm nghiên cứu, tôi đã khám phá ra một vấn đề. Mọi tôn giáo đều tin vào một Đức Chúa Trời. Nhưng không một tín hữu nào từng thật sự thấy Đức Chúa Trời. Niềm tin của họ hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác. Do đó, tôi đã có một kết luận về tôn giáo tín ngưỡng. Tôn giáo đơn thuần chỉ là sự tưởng tượng; nó là sự mê tín và chẳng có căn cứ khoa học. Trong xã hội thời nay, khoa học phát triển rất cao. Mọi thứ đều phải dựa vào khoa học để tránh sai lỗi. Đảng Cộng sản chúng tôi tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng tôi không tin vào Đức Chúa Trời. Bài Quốc tế ca hát lên gì nào? “Làm gì có Đấng Cứu độ thế gian, làm gì có thần, làm gì có những đại đế để cậy dựa. Để gây dựng hạnh phúc cho nhân loại, chúng ta phải hoàn toàn dựa vào chính mình!” Bài Quốc tế ca nói rõ “Làm gì có Đấng Cứu độ thế gian”. Lý do mà tổ tiên chúng ta tin vào Đức Chúa Trời chủ yếu là bởi vào thời đó, người ta đối diện với những hiện tượng như mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, mà chẳng có lời giải thích khoa học nào. Do đó, họ sợ và kinh ngạc trước những sức mạnh siêu nhiên. Từ đó hình thành nên những ý niệm xa xưa nhất của tôn giáo. Còn nữa, khi con người không thể giải quyết những khó khăn như thảm họa tự nhiên và bệnh tật, họ tìm sự an ủi tâm linh bằng cách tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Đấy là nguồn gốc tôn giáo. Ta có thể thấy đây không phải là lý luận hay khoa học gì. Thời nay, chúng ta tiến bộ hơn, khoa học đã tiến xa. Trong những lĩnh vực như vũ trụ, công nghệ sinh học, kỹ thuật di truyền, và y học, con người đã có tiến bộ lớn. Trước đây, chúng ta không hiểu nhiều và không có cách giải quyết các vấn đề. Nhưng giờ ta có thể giải thích mọi sự qua khoa học, và ta dựa vào khoa học để tìm giải pháp. Trong thời đại khoa học và công nghệ này, tin vào Đức Chúa Trời chẳng phải là ngu muội sao? Các vị không nghĩ là mình bị tụt hậu sao? Chúng ta chỉ có thể tin vào khoa học. Các vị đồng ý thế không?

Trương Minh Đạo (Cơ Đốc nhân): Giáo sư, tôi muốn thảo luận quan điểm của tôi. Được không?

Tôn Vĩnh Lợi: Tốt lắm. Anh cần nói gì cứ việc chia sẻ. Zhang Mingdao, mời anh nói.

Trương Minh Đạo: Giáo sư, ông nói là niềm tin của chúng tôi là do người ta không hiểu khoa học, phát xuất từ sợ hãi và sự kinh ngạc khi đối diện những gì siêu nhiên, và như thế là mê tín. Nói thế là không đúng và vô căn cứ. Tôn giáo và mê tín mà ông nói đến, là hai điều khác nhau. Người cộng sản các ông lên án và cấm đoán tôn giáo tín ngưỡng bằng cách xem nó đơn thuần là mê tín. Tôi nghĩ thế thật là lố bịch. Trong các tôn giáo lớn trên thế giới, Do Thái giáo, Công giáo, Chính thống Đông phương, và Tin Lành, họ đều tin vào Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus. Chỉ đây mới là tôn giáo tín ngưỡng đích thực. Ba ngàn năm trước, công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp đã khai sinh nên Do Thái giáo. Dân Do Thái đã nghe tiếng Đức Chúa Trời và biết danh Ngài. Hết thảy họ đều cầu khấn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo những giới răn được Đức Giê-hô-va tuyên dạy. Họ đều thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta có thể biết chắc rằng Do Thái giáo xuất hiện là nhờ công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp. Khi Thời đại Ân điển đến, Đức Chúa Trời nhập thể thành Đức Chúa Jêsus và bắt đầu làm việc. Ngài đã chịu đóng đinh thập giá vì nhân loại như của lễ đền tội. Nhiều người tuyên xưng niềm tin vào Ngài, và hội thánh của Đức Chúa Jêsus được thiết lập. Sau vài trăm năm, nó tiến hóa thành Tin Lành, Công giáo và Chính thống Đông phương. Đấy là những tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Tất cả đều bắt nguồn từ công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt đã bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét, làm rúng động giới tôn giáo. Những người thật sự tin, đã nghe tiếng Đức Chúa Trời, và đã đến trước ngai của Ngài. Từ đó, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được thành lập. Những sự thật này chứng minh rằng tôn giáo tín ngưỡng hoàn toàn được tạo thành từ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời được xác nhận bởi kinh nghiệm sống của vô số Cơ Đốc nhân. Không một thế lực nào có thể đánh đổ hoặc cấm chỉ hội thánh của Đức Chúa Trời hay dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Đây là sự thật. Bởi từ thuở sơ khai của lịch sử, Đức Chúa Trời đã làm việc hướng dẫn con người, cứu chuộc con người và cứu rỗi con người. Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời dẫn dắt toàn thể nhân loại tiến tới. Những sự thật này, không một ai có thể chối bỏ. Giáo sư, nghiên cứu của ông tập trung vào tôn giáo tín ngưỡng. Ông phải hiểu những điều này chứ. Sao ông lại bóp méo sự thật lịch sử, nói rằng niềm tin tôn giáo là sản phầm của sự ngu muội? Chẳng phải nói thế là lố bịch hay sao?

Hứa Hướng Quang (Cơ Đốc nhân): Giáo sư Sun, ông đã nghiên cứu về tôn giáo tín ngưỡng rất nhiều năm. Nhưng ông đã không có được thành quả chân chính. Ông còn không thể phân biệt mê tín với tôn giáo. Điều này cho thấy ông không hiểu về tôn giáo. Thời nay, ngày càng nhiều người tin vào Đức Chúa Trời. Hơn một phần ba dân số thế giới tin vào Đức Chúa Trời. Nhiều nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới là những Cơ Đốc nhân, như Newton, Galileo và Copernicus. Ông gọi những người này là mê tín ư? Họ không tin vào khoa học ư? Khoa học có thành quả trong việc nghiên cứu thế giới vật chất, nhưng bất lực trong việc khám phá lĩnh vực thuộc linh. Niềm tin của chúng tôi vào Đức Chúa Trời không dựa trên khoa học. Mà là dựa vào lời và công tác của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, và nó là ghi chép lịch sử về trải nghiệm của nhân loại về công tác của Đức Chúa Trời. Từ hàng ngàn năm trước, các ngôn sứ trong Kinh thánh đã dự báo về những việc sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Những lời tiên tri này đang thành hiện thực, cho chúng ta thấy sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời là có thật, và cho thấy chính Đức Chúa Trời thống trị nhân loại và toàn vũ trụ. Điều này là không thể chối cãi.

Tôn Vĩnh Lợi: Anh tuyên bố rằng Đức Chúa Trời sáng tạo và thống trị mọi sự. Tôi chẳng thấy thế. Khoa học không xác minh điều đó, tôi sẽ chẳng tin đâu. Tôi chỉ tin rằng mọi sự được tạo thành bởi tự nhiên và tiến hóa. Như có câu: “Tai nghe chưa chắc đúng, thấy được rồi mới tin”. Điều không thể thấy thì không tồn tại. Cứ nghĩ đến những người tin vào Đức Chúa Trời mà xem. Dù có bao nhiêu người tin đi chăng nữa, có ai đã thấy Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời đã hiện ra cho ai chưa? Chẳng ai thấy Đức Chúa Trời cả. Điều này đơn giản chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Nếu Đức Chúa Trời tồn tại, sao các nhà khoa học với đủ thứ trang thiết bị lại chưa thấy Chúa? Anh giải thích được không? Nếu không, niềm tin của anh vào Đức Chúa Trời đơn giản chỉ dựa trên sự tưởng tượng của con người. Cũng như câu nói: “Tin thì có, không thì thì không có”. Theo tôi, mọi niềm tin đều như thế cả.

Hàn Đông Mai (Cơ Đốc nhân): Gi… Giáo sư, Ông nói rằng nếu người ta không thể thấy Đức Chúa Trời, thì Ngài không tồn tại. Nhưng khi ông đốt vàng mã và khấu đầu trước mộ, ông có thấy vong linh người quá cố không? Khi tìm những tà thần và thầy đồng để xem bói, ông có thấy vong linh giới không? Nếu không, sao ông lại đốt vàng mã, khấu đầu và tìm thầy bói? Ông nói đi nói lại là Đức Chúa Trời không tồn tại, và giảng dạy chủ nghĩa vô thần rộng rãi, nhưng chính ông lại tin vào những ngụy thần và thờ phượng ác thần. Chẳng phải những hành động này lan truyền lời dối trá và lừa phỉnh người ta sao? Ông thấy rõ ràng rằng lời và công tác của Đức Chúa Trời đích thực là lẽ thật, và chúng đem lại ánh sáng và sự cứu rỗi cho nhân loại, thế nhưng ông vẫn ngoan cố phủ nhận và chống đối, và nhân danh vô thần mà đối đầu niềm tin vào Đức Chúa Trời đích thực, đàn áp tôn giáo tín ngưỡng, và bách hại các Cơ Đốc nhân. Nói cho cùng, vấn đề ở đây là gì? Giáo sư Sun, ông có thể giải thích cho chúng tôi không? Đức Chúa Trời là Thần; dù không thấy linh thể của Ngài, chúng ta có thể nghe Đức Chúa Trời phán lời, và có thể thấy công tác của Đức Chúa Trời. Những sự thật này là không thể bàn cãi. Trong hàng thiên niên kỷ, Đức Chúa Trời đã phán, hướng dẫn và cứu rỗi con người, và thống trị vận mệnh của mọi con người. Đức Chúa Trời còn bày tỏ nhiều việc làm. Kinh nghiệm và kiến thức thực tế của con người về những điều này đã cho chúng ta nhiều câu ngạn ngữ, chẳng hạn như: “Ý Trời khó mà làm trái”, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, “Người gieo hạt, nhưng vụ mùa do Trời”, “Trời không tiệt đường của người”, “Người tính không bằng Trời tính”, “Vận mệnh con người Trời đã định”, vân vân. Mọi ngạn ngữ này chứng tỏ rằng có một Đấng Thống Trị cai quản và an bài toàn thể thế giới chúng ta, dẫn dắt, chúc phúc và nuôi dưỡng nhân loại. Còn có những câu ta thường nghe: “Ngẩng đầu ba tấc có thần linh”, “Người đang làm, Trời đang nhìn”, và “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là Chúa của tạo vật, và Đức Chúa Trời luôn thống trị vạn vật. Đức Chúa Trời giám sát tất cả. Đức Chúa Trời thưởng phạt tùy theo hành động của con người, và quyết định vận mệnh của họ. Giáo sư Sun, ông đã từng trải nhiều. Sao ông không nhận ra những sự thật này?

Trương Minh Đạo: Giáo sư, ông nói là vì chẳng ai thấy Ngài, nên Đức Chúa Trời không tồn tại. Nói thế là không đúng. Ông đã tìm kiếm sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời chưa? Ông đã đọc Kinh Thánh và Lời xuất hiện trong xác thịt chưa? Kinh Thánh nói rằng: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Dù con người không thấy Thần của Đức Chúa Trời, họ có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời, có thể thấy những lời được Đức Chúa Trời bày tỏ, và có thể cảm nghiệm những hành động của Đức Chúa Trời. Trong hàng thiên niên kỷ, Đức Chúa Trời đã làm việc qua ba giai đoạn. Ở Y-sơ-ra-en, Ngài làm công tác của Thời đại Luật pháp, công bố luật lệ và các giới răn của Ngài cho dân Do Thái. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác cứu chuộc. Nhiều người được tha tội nhờ niềm tin. Họ sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và vui hưởng bình an và hạnh phúc của Ngài. Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời đã nhập thể lần nữa để phán lẽ thật và thực hiện việc phán xét để thanh tẩy và cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều việc. Sao người ta không thể thấy thế? Sao người ta vẫn cứ tuyên bố là Đức Chúa Trời không tồn tại? Chúng tôi không chỉ dựa vào những gì trông thấy để tin vào Đức Chúa Trời. Niềm tin của chúng tôi chủ yếu dựa vào công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhập thể đã phán rất nhiều lời. Những lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác biệt với lời của con người. Chẳng con người nào thốt ra được những lời như thế. Những lời của Đức Chúa Trời có thẩm quyền và sức mạnh. Chúng được thành toàn từng ngày. Mọi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời cứu nhiều người, đưa họ đến đối diện Đức Chúa Trời, cho phép họ được thấy rằng Ngài tồn tại và biết tâm tính của Ngài. Vì những lẽ này mà ngày càng nhiều người hướng về Đức Chúa Trời. Sao ông không thể thấy được thực tế này? Giáo sư Sun, nếu được, tôi sẽ chia sẻ một vài lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khi nghe những lời này rồi, ông sẽ hiểu hơn về việc Đức Chúa Trời tạo dựng và thống trị vạn vật.

Hoa Vệ Quốc (Trưởng ban bảo vệ cơ sở tẩy não): Zhang Mingdao, anh cả gan loan truyền lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng ở đây sao? Anh biết anh đang ở đâu không hả? Tôi khẩn thiết yêu cầu anh lắng nghe sát sao bài giảng của giảng viên, chấp nhận sự giáo dục này và cải hóa. Hãy biết trân trọng ơn huệ này đi.

Tôn Vĩnh Lợi: Không sao đâu mà! Đại úy, hãy để học viên của ta nói hết lời định nói. Zhang Mingdao, nói đi và chúng tôi sẽ lắng nghe. Tình cờ tôi cũng muốn biết những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nói.

Trương Minh Đạo: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong sự bao la của vũ trụ và bầu trời, vô số tạo vật sống và sinh sôi, tuân theo quy luật tuần hoàn của sự sống, và gắn liền với một quy luật bất biến. Những tạo vật chết đi mang theo bên mình những câu chuyện về sự sống, còn những kẻ đang sống thì lặp lại lịch sử bi thương của những kẻ đã mất. Và như thế, nhân loại không thể không tự hỏi rằng: Tại sao chúng ta sống? Tại sao chúng ta phải chết đi? Ai điều khiển thế gian này? Và ai đã tạo dựng ra nhân loại này? Liệu nhân loại có thực sự do Mẹ Thiên nhiên sinh ra không? Liệu con người có thực sự tự điều khiển lấy số phận của họ không? … Nhân loại hoàn toàn chẳng biết ai là Đấng Tối Cao của vũ trụ và vạn vật, càng không biết về khởi nguyên và tương lai của nhân loại. Nhân loại chỉ đơn thuần sống bất đắc dĩ giữa luật lệ này. Không ai có thể thoát khỏi nó và cũng chẳng ai có thể thay đổi nó, bởi vì giữa vạn vật và trên các từng trời chỉ có một Đấng từ trước vô cùng cho đến đời đời nắm giữ quyền tối cao trên muôn vật. Ngài là Đấng mà nhân loại chưa từng thấy được, là Đấng mà nhân loại chưa từng biết đến, là Đấng mà nhân loại chưa từng tin sự hiện hữu của Ngài – ấy thế mà Ngài lại là Đấng thổi hơi vào tổ tiên của nhân loại và ban sự sống cho nhân loại. Ngài là Đấng chu cấp và nuôi dưỡng nhân loại, cho phép họ tồn tại; và Ngài là Đấng dìu dắt nhân loại cho đến ngày hôm nay. Hơn nữa, Ngài và chỉ Ngài mới là Đấng mà nhân loại dựa vào để sống sót. Ngài nắm quyền tối cao trên muôn vật và trị vì muôn loài sinh vật trong vũ trụ. Ngài điều khiển bốn mùa, và chính Ngài là Đấng gọi gió, sương, mưa, tuyết. Ngài mang lại ánh dương cho nhân loại và dẫn lối trong màn đêm. Chính Ngài đã bày ra trời đất, chu cấp cho con người núi non sông hồ và muôn loài sinh vật trong đó. Những việc Ngài làm hiện diện khắp mọi nơi, quyền năng của Ngài có mặt khắp mọi nơi, sự khôn ngoan của Ngài hiện hữu khắp mọi nơi, và thẩm quyền của Ngài cũng ở khắp mọi nơi. Mỗi một điều trong các luật lệ và phép tắc này đều là hiện thân của việc Ngài làm, và mỗi một điều đều tỏ lộ sự khôn ngoan và thẩm quyền của Ngài. Ai có thể miễn trừ chính mình khỏi quyền tối cao của Ngài? Và ai có thể loại chính mình khỏi những sự sắp đặt của Ngài? Vạn vật đều tồn tại dưới mắt Ngài, và hơn thế, vạn vật đều sống dưới quyền tối cao của Ngài. Những việc làm và quyền năng của Ngài khiến con người không còn chọn lựa nào khác hơn là phải thừa nhận thực tế rằng Ngài thực sự hiện hữu và nắm quyền tối cao trên vạn vật” (Lời xuất hiện trong xác thịt).

Đổng Vy (Cơ Đốc nhân): Giáo sư Sun, tôi cũng muốn chia sẻ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, cai quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của muôn vật và quỹ đạo chuyển động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết, bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như muôn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự bố trí của bàn tay Đức Chúa Trời. Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ di chuyển, thay đổi, tái sinh và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị mọi vật” (Lời xuất hiện trong xác thịt).

Lý Thuần Nhất (Cơ Đốc nhân): Đức Chúa Trời Toàn Năng còn phán: “Mặc dù nhân loại không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời tồn tại, không chấp nhận thực tế rằng Đấng Tạo Hóa đã tạo ra và thống trị trên muôn vật, và hơn nữa là không nhận ra sự hiện hữu của thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa, các nhà khoa học, nhà thiên văn học, và nhà vật lý học dẫu vậy càng lúc càng phát hiện ra rằng sự tồn tại của muôn vật trong vũ trụ, các nguyên tắc và mô hình quyết định những hoạt động của chúng, đều được điều hành và kiểm soát bởi một năng lượng tối mênh mông và vô hình. Thực tế này buộc con người phải đối mặt và công nhận rằng có một Đấng Toàn Năng ở giữa những mô hình hoạt động này, chỉ huy mọi sự. Quyền năng của Ngài là phi thường, và mặc dù không ai có thể trông thấy diện mạo thật của Ngài, Ngài cai trị và kiểm soát muôn vật vào mọi lúc. Không người nào hay thế lực nào có thể vượt hơn quyền tối thượng của Ngài. Đối mặt với thực tế này, con người phải nhận ra rằng các quy luật đang thống trị sự hiện hữu của muôn vật không thể được kiểm soát bởi con người, không thể được thay đổi bởi bất kỳ ai; và đồng thời con người phải thừa nhận rằng nhân loại không thể hiểu hết những quy luật này, và chúng không xuất hiện một cách tự nhiên, mà được ra lệnh bởi một Đấng tối thượng” (Lời xuất hiện trong xác thịt).

Trích từ kịch bản phim Những lời dối trá của chủ nghĩa cộng sản

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cái gì thật sự là Tà giáo?

Trịnh Vệ Quốc (Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất): Xiaorui và Xiaoyi. Hai con vẫn không hiểu lập trường của nhà nước. Con hiểu vài...