Tôn giáo tốt là gì, và tà giáo xấu xa là gì?

28/09/2020

Phan Long (Phó Giám đốc cơ sở tẩy não): Quý vị vừa xem một phim giáo dục pháp lý về các tà giáo là gì. Chính quyền trung ương đã đưa ra cho chúng ta định nghĩa này, và trình bày với chúng ta năm đặc điểm chính. Tuy nhiên, thảo luận về những đặc điểm này là việc nan giải. Chúng hơi khó hiểu một chút. Tôi sẽ cố gắng giải thích chúng rõ ràng và thấu đáo. Các nhà lãnh đạo quốc gia đã coi Cơ đốc giáo và Công giáo là các tà giáo, và coi Kinh Thánh là sách của tà giáo. Đây là những chuyện mà hầu như ai cũng biết. Về lý do tại sao chính quyền trung ương coi các hội thánh tư gia Cơ đốc giáo, và đặc biệt là Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là các tà giáo, nghiên cứu của tôi khiến tôi tin rằng: Tất cả những người chứng thực rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi thứ, những người chứng thực rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và đã tạo ra loài người, những người chứng thực rằng Đức Chúa Trời cai trị tất cả, và chứng thực rằng Đức Chúa Trời điều khiển, và là Chúa của vũ trụ, và làm cho chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì đều là tà giáo. Tất cả những ai chứng thực rằng Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết, làm chứng cho tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, lên án Sa-tan là một thế lực cai trị tà ác, làm bại hoại loài người, đặc biệt là những người trực tiếp tấn công và lên án Đảng Cộng sản, thì đều là các tà giáo. Tất cả những người chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại, những người làm chứng cho Đấng Christ nhập thể, và nói về công việc của một người bình thường như thể đó là công việc của Đấng Cứu Độ, và cũng công bố và chứng thực rằng tất cả những lời từ Đấng Christ là lẽ thật tuyệt đối, kêu gọi mọi người chấp nhận Đức Chúa Trời, hướng về Ngài, quy phục Ngài thay vì Đảng Cộng sản, thì họ là các tà giáo. Tất cả những người chứng thực rằng lời của Chúa là lẽ thật trên hết, những người chứng thực rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời và rằng Lời xuất hiện trong xác thịt là lẽ thật, và lên án chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản, thì họ là các tà giáo. Tất cả những ai làm chứng cho Đấng Christ của những ngày sau rốt, rao giảng rằng Đức Chúa Trời đã trở lại, cho toàn thể nhân loại chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, những người kêu gọi mọi người đi theo Chúa như con đường duy nhất vào thiên quốc, thì đều là các tà giáo. Theo hiểu biết của tôi, đây là lý do tại sao chính phủ coi tất cả các hội thánh Cơ Đốc, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng nói riêng, là tà giáo. Bây giờ quý vị có hiểu tà giáo là gì chứ? Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản nắm quyền kiểm soát. Đảng Cộng sản là một đảng vô thần theo chủ nghĩa Mác Lênin chống lại tất cả các chủ nghĩa hữu thần. Đảng Cộng sản tuyên bố tất cả các nhóm tin vào Đức Chúa Trời là phạm tội tà giáo. Điều này thể hiện thẩm quyền tuyệt đối của họ. Chỉ có Đảng Cộng sản là vĩ đại, vẻ vang và đúng đắn. Bất cứ điều gì đi ngược lại chủ nghĩa Mác - Lênin đều sai; Đảng Cộng sản muốn cấm đoán tất cả điều này. Ở Trung Quốc, ta phải coi Đảng Cộng sản là vĩ đại. Có gì không ổn với điều này? Dù quan điểm của quý vị là gì, Tôi muốn quý vị thoải mái thảo luận về điều này.

Tôn giáo tốt là gì, và tà giáo xấu xa là gì?

Uông Học Bân (giảng viên tẩy não): Giám đốc Pan giải thích các đặc điểm của tà giáo rất rõ ràng. Mọi người có lẽ đã hiểu, nhưng tôi cũng sẽ nói. Hội thánh của quý vị tuyên bố rằng Jêsus đã trở lại như là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và là Đấng Christ của những ngày sau rốt. Quý vị cũng cho rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật để thanh tẩy và cứu mọi người, và thiên quốc đã đến. Điều này đã khiến cho giới tôn giáo bị chia rẽ, và hàng triệu người hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng. Điều này đã tác động đến Trung Quốc, và mang lại sự bất ổn cho xã hội. Quý vị đang làm rối loạn trật tự công cộng. Vì vậy, chính phủ tuyên bố Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là một tà giáo, và đàn áp thẳng tay. Tất cả quý vị đã bị lừa đi lạc lối. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ sớm ăn năn, rời bỏ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng để vào Hội Thánh Tam Tự. Như vậy, quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều này nghe thế nào?

Trương Minh Đạo (Cơ Đốc nhân): Giám đốc Pan, ông Wang, các anh đã giải thích Đảng Cộng sản coi nhiều thứ là tà giáo như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy, sự lên án của chính phủ là rất vô lý. Cuối cùng, cái gì là công chính và cái gì là xấu xa, phải dựa trên việc nó có phù hợp với sự thật hay không và liệu những lời của Đức Chúa Trời có được tuân theo hay không. Trước hết chúng ta nên biết, rằng chỉ có một Đức Chúa Trời thực sự duy nhất đã tạo ra tất cả mọi thứ mới là lẽ thật. Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, và tất cả chúng ta phải thờ phượng Ngài. Có những câu nói như: “Ngẩng đầu ba thước có thần linh”, “Người đang làm, trời đang nhìn”, “Ý trời không được trái”, “Công lý nơi lòng người”, “Làm điều thiện thì gặp phước, làm điều ác thì gặp họa”, “Người nào mắc tội với trời, chắc hẳn không thể tìm nơi kêu cầu”. Tất cả những điều này chứng minh rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cai Trị mọi thứ và quan sát tất cả. Đức Chúa Trời là lẽ thật, và tất cả những điều tích cực đến từ Đức Chúa Trời. Luật pháp và các tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội đều xuất phát từ công tác và lời của Đức Chúa Trời. Kể từ khi tạo dựng, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật, hướng dẫn con người, cứu chuộc con người và cứu độ con người. Do đó, Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc vĩ đại của con người. Việc chúng ta tin, phục tùng, thờ phượng và đi theo Đức Chúa Trời tất cả những điều này là tốt đẹp và là con đường đúng đắn của chúng ta và được Đức Chúa Trời ban phước. Mặt khác, tất cả những điều tiêu cực và xấu xa đến từ Sa-tan. Tất cả những gì phủ nhận, chống lại và thù địch với Đức Chúa Trời là những điều xấu xa. Vậy bây giờ, tà giáo là gì? Ta có thể nói tất cả những gì đi ngược lại với Đức Chúa Trời, trái với lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ, tất cả những gì phủ nhận, chống lại hoặc lên án công tác của Đức Chúa Trời, và đưa con người vào bóng tối, khiến con người phải xa Đức Chúa Trời, và trở nên độc ác khi họ sa vào sự dữ, khiến Đức Chúa Trời bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài. Tà giáo là dạng điều ác như thế này. Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, Đảng đã truyền bá chủ nghĩa vô thần và sự tiến hóa để lừa dối và làm bại hoại người Trung Quốc chúng ta, và đã khiến chúng ta chối bỏ Đức Chúa Trời, chống lại Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, do đó xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, phải chịu những lời nguyền rủa của Đức Chúa Trời. Để chống lại Đức Chúa Trời, ĐCSTQ đã gây ra tai họa. Người dân liên tục chịu khổ sở, và nhiều người chạy trốn ra nước ngoài. Trong nhiều năm nay, ĐCSTQ đã căm ghét Đức Chúa Trời và tiếp tục chống lại Đức Chúa Trời, và đã gây ra rất nhiều điều ác mà chúng ta không kể xiết. Tà giáo thực sự duy nhất chính là ĐCSTQ. Khi nói rằng các hội thánh Cơ Đốc giáo là tà giáo, ĐCSTQ đơn giản là đang bóp méo sự thật.

Uông Học Bân: Zhang Mingdao, anh dám bác bỏ những lời của chúng tôi và anh dám nói Đảng của chúng tôi là một tà giáo. Anh liều lĩnh đấy!

Hàn Đông Mai (Cơ Đốc nhân): Giám đốc Wang, các nguyên tắc được sử dụng làm cơ sở để phân biệt một tà giáo, điều này thực sự đòi hỏi suy nghĩ sâu sắc. Trong hàng nghìn năm, Sa-tan đã truyền bá dị giáo và ngụy biện để làm bại hoại loài người, khiến mọi người chối bỏ, chống lại và phản bội Đức Chúa Trời. Điều này làm cho thế giới của chúng ta trở nên đen tối, xấu xa và hỗn loạn hơn. Kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền, Đảng đã thuyết giáo chủ nghĩa vô thần và tiến hóa, nói những điều như “Thế giới này không có Chúa, và chưa bao giờ có Đấng Cứu Độ” và “Tôi là chúa tể của chính tôi trên trời và đất”, “Con người có thể chinh phục thiên nhiên và chiến đấu với trời và đất”, cũng như câu nói: “định mệnh nằm trong tay ta” và “Mỗi người vì chính mình” và “Tiền làm thế giới quay tròn” cùng những dị giáo tương tự khác làm bại hoại người dân Trung Quốc, khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo và tự phụ hơn, tự cho mình là trung tâm, tham lam và độc ác. Lương tâm và nhân tính của con người đã biến mất. Giống như ác quỷ, không có việc ác nào mà người ta không làm, thậm chí là phạm tội giết người. Ở Trung Quốc, nơi xấu xa nhất thế giới, nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm ở đó, Chúa đã xuất hiện và bày tỏ lẽ thật, để thanh lọc và cứu loài người, giúp chúng ta thoát khỏi bóng tối của quyền lực Sa-tan, hướng về Chúa và hướng về ánh sáng. Thực tế đây là những điều tích cực. Tuy nhiên, họ phải chịu đựng sự lên án, đàn áp và bắt bớ. Làm như vậy, chẳng phải ĐCSTQ hành động chống lại Trời sao? Những người có lương tâm thừa nhận rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời là đúng, và rằng chỉ có công tác của Đức Chúa Trời và lẽ thật của Đức Chúa Trời mới có thể cứu loài người. Do đó, con đường chân thực duy nhất là Con đường bày tỏ lẽ thật và cứu con người. Tất cả những điều lừa dối con người, làm bại hoại con người và khiến con người bước đi trên con đường tăm tối, thì là tà giáo xấu xa. Đây là những điều phân tách chính đạo với tà giáo. Nếu một hội thánh nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời và chấp nhận lẽ thật bị coi là một tà giáo, thì điều này bóp méo sự thật, không thể chấp nhận được.

Tô Chí Thanh (Cơ Đốc nhân): Đúng vậy. Chỉ có Chúa là con đường, lẽ thật và sự sống. Chỉ có sự xuất hiện và công tác của Chúa mới có thể mang lại lẽ thật và ánh sáng cho con người, và có thể cứu con người khỏi tội lỗi và ảnh hưởng của Sa-tan, và đưa con người đến một đích đến vinh quang. Không gì xấu xa hơn khi một hội thánh đi theo Đức Chúa Trời nhưng lại bị coi là một tà giáo. Chỉ có Đảng Cộng sản mới làm điều ác như vậy. Mọi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là để cứu loài người. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời được nhập thể lần đầu tiên thành Đức Chúa Jêsus. Ở bên ngoài, Ngài trông bình thường. Nhưng Ngài bày tỏ lẽ thật để cứu chuộc loài người. Trong sự hy sinh của Ngài, Ngài đã cứu con người khỏi tội lỗi, và Ngài để con người không bị lên án, cho phép con người sống trong ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Vào thời điểm đó, đạo Do Thái thông đồng với quyền lực cai trị, và tìm cách kết án Đức Chúa Jêsus. Họ đã đóng đinh Ngài. Họ tin rằng cách này sẽ chấm dứt công tác của Ngài, đó là mục tiêu của họ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Ngày nay, phúc âm của Đức Chúa Jêsus đã lan rộng khắp thế giới. Hàng triệu người đã nhận được phước lành của Đức Chúa Trời. Các tôn giáo đã thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ và Đấng Cứu Độ. Hội thánh phát triển từ công tác của Đức Chúa Jêsus là chính đạo, là được chấp nhận. Chỉ có Đảng Cộng sản vô thần mới lên án các hội thánh Cơ Đốc giáo là tà giáo, và lên án Kinh Thánh là sách của tà giáo. Những điều này chẳng phải là sự thật sao?

Trương Minh Đạo: Giám đốc Pan, ông Wang, việc ĐCSTQ lên án công tác của Đức Chúa Jêsus và gọi Cơ Đốc giáo là một tà giáo không phải là một bất ngờ. ĐCSTQ là một chế độ ma quỷ ghét cả lẽ thật lẫn Đức Chúa Trời. Đặc biệt là chế độ này căm ghét khi Chúa xuất hiện và làm việc. Điều này là do bản chất ma quỷ của chế độ này. Trong những ngày sau rốt, Chúa đã trở lại không phải ai khác ngoài Đức Chúa Trời Toàn Năng, bày tỏ lẽ thật và phán xét để thanh lọc và cứu con người. và đưa họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời, chấm dứt thời đại của bóng tối và tà ác. Thực tế việc Chúa đã xuất hiện và làm việc là đủ để chứng minh ở mọi giai đoạn công tác, Ngài dẫn dắt loài người phát triển, và rằng tất cả những lẽ thật của Đức Chúa Trời hướng dẫn loài người hướng về ánh sáng. Nếu không có những lời và công tác của Đức Chúa Trời, loài người sẽ không tiến bộ, và sẽ chìm ngày càng sâu hơn vào tội lỗi. Nếu có những người tuyên bố công tác của Đức Chúa Trời là công tác của một tà giáo, thì vấn đề này là gì? Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ và xem xét. Những ngày này, những người thuộc các giáo phái và phe phái khác nhau, những người say mê tìm kiếm lẽ thật đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và họ đồng ý những lời này là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng Cứu Độ của những ngày sau rốt. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, và đã được nhiều người làm chứng và loan truyền. Tại sao Đảng Cộng sản cứ khăng khăng làm mọi việc có thể để lên án công tác và hội thánh của Đức Chúa Trời? Tại sao càng là công tác của Đức Chúa Trời, sự việc càng là lẽ thật, sự việc càng tích cực, thì đảng Cộng sản lại càng tấn công và lên án? Đây chẳng phải là đi ngược lại Trời, và phản động sao? Bây giờ tất cả chúng ta có thể thấy rõ bất kỳ tổ chức nào căm ghét lẽ thật, phủ nhận và thù địch với Đức Chúa Trời thì là tà giáo thực sự. Bất cứ điều gì bịa đặt ra tin đồn và sự ngụy biện để làm bại hoại và lừa dối loài người đều là một tà giáo. Bất cứ điều gì đàn áp và lên án nhà hội thánh Cơ Đốc, và thù địch với Đấng Christ đều là một tà giáo. Bất cứ điều gì chối bỏ Đấng Christ, chối bỏ lẽ thật, phản đối lẽ thật hoặc thù địch với Đấng Christ thì là một tà giáo. Đảng Cộng sản phủ nhận Đức Chúa Trời nhiều nhất, chống lại Ngài nhiều nhất, căm ghét lẽ thật nhất và căm ghét Đấng Christ nhất. Vì vậy, Đảng Cộng sản là một tà giáo độc ác thực sự. Đây là cách nhìn nhận của tôi.

Trích từ kịch bản phim Những lời dối trá của chủ nghĩa cộng sản

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan