Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Lời Chúa Hằng Ngày | Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người (Trích đoạn I) 5:41
Lời Chúa Hằng Ngày | Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người (Trích đoạn I) 14:02
Lời Chúa Hằng Ngày | Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người (Trích đoạn II) 13:54
Lời Chúa Hằng Ngày | Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi (Trích đoạn II) 9:15
Lời Chúa Hằng Ngày | Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi ( Trích đoạn VIII ) 12:03
Lời Chúa Hằng Ngày | Chỉ Đấng Christ của những ngày sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu (Trích đoạn II) 9:56
Lời Chúa Hằng Ngày | Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể (Trích đoạn II) 10:17
Lời Chúa Hằng Ngày | Chỉ Đấng Christ của những ngày sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu (Trích đoạn I) 8:42
Lời Chúa Hằng Ngày | Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus sẽ là khi Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất (Trích đoạn I) 5:24

Video Mới nhất trong các Series Khác