Thánh Ca Phúc Âm | Hãy chấp nhận sự phán xét bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt để được làm cho tinh sạch | MV

Thánh Ca Phúc Âm | Hãy chấp nhận sự phán xét bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt để được làm cho tinh sạch | MV

0 |01/05/2021

Ngươi biết rằng Jêsus sẽ ngự xuống trong thời kỳ sau rốt,

nhưng chính xác Ngài sẽ làm điều đó như thế nào?

Một tội nhân như ngươi, người vừa được cứu chuộc

nhưng chưa được hoàn thiện, liệu ngươi có thể hợp lòng của Đức Chúa Trời không?

Đối với ngươi mà nói, bản ngã vẫn chưa thay đổi, ngươi đã được Jêsus cứu rỗi,

và không bị xem là một tội nhân nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Điều này không minh chứng rằng ngươi là người vô tội đâu.

Làm sao ngươi có thể nên thánh nếu chưa được thay đổi?

Lần nhập thể thứ hai, không còn là của lễ chuộc tội nữa,

mà để cứu rỗi hoàn toàn những ai đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi.

Vì vậy, những ai đã được tha thứ có thể được gột rửa và giải thoát khỏi tội lỗi,

và nhờ tâm tính đổi thay, thoát khỏi sự nắm giữ của Sa-tan,

rồi trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Chỉ bằng cách này, con người mới nên thánh được trọn vẹn.

Lòng ngươi thì chứa đầy sự bất khiết, ích kỷ và hèn hạ,

nhưng ngươi vẫn ước được ngự xuống với Jêsus, vậy thì chúc ngươi may mắn thôi!

Thiếu đi một bước trong niềm tin vào Đức Chúa Trời:

Ngươi chỉ đơn thuần được cứu chuộc chứ chưa được đổi thay.

Để ngươi được hợp với lòng của Đức Chúa Trời,

Ngài phải tự tay thực hiện công tác thay đổi và làm cho ngươi thanh sạch.

Lần nhập thể thứ hai, không còn là của lễ chuộc tội nữa,

mà để cứu rỗi hoàn toàn những ai đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi.

Vì vậy, những ai đã được tha thứ có thể được gột rửa và giải thoát khỏi tội lỗi,

và nhờ tâm tính đổi thay, thoát khỏi sự nắm giữ của Sa-tan,

rồi trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Chỉ bằng cách này, con người mới nên thánh được trọn vẹn.

Nếu chỉ được cứu chuộc thôi, ngươi không thể nào trở nên thánh khiết,

không đủ tư cách để dự phần trong những phước lành của Đức Chúa Trời.

Vì ngươi đã bỏ qua một bước trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời,

bước then chốt để thay đổi và hoàn thiện con người.

Vì vậy ngươi, một tội nhân vừa được cứu chuộc,

không thể hưởng cơ nghiệp Đức Chúa Trời.

Lần nhập thể thứ hai, không còn là của lễ chuộc tội nữa,

mà để cứu rỗi hoàn toàn những ai đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi.

Vì vậy, những ai đã được tha thứ có thể được gột rửa và giải thoát khỏi tội lỗi,

và nhờ tâm tính đổi thay, thoát khỏi sự nắm giữ của Sa-tan,

rồi trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Chỉ bằng cách này, con người mới nên thánh được trọn vẹn.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy