Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Để cuộc sống của ngươi đầy ắp lời của Đức Chúa Trời | Nhạc thánh Lời Chúa

Series Video Nhạc   1283  

Giới thiệu

Để cuộc sống của ngươi đầy ắp lời của Đức Chúa Trời | Nhạc thánh Lời Chúa

Tiếp theo, nói về lời của Đức Chúa Trời là nguyên tắc mà ngươi cần nói.

Thông thường, khi các ngươi đến với nhau, các ngươi sẽ có thể tham gia vào sự thông công

về lời của Đức Chúa Trời,

coi lời của Đức Chúa Trời là nội dung tương tác của các ngươi,

nói về những gì các ngươi biết về lời của Đức Chúa Trời,

cách các ngươi thực hành lời của Ngài, và cách Đức Thánh Linh làm việc.

Tất cả những gì ngươi cần làm là tham gia vào sự thông công về lời của Đức Chúa Trời,

và Đức Thánh Linh sẽ soi sáng các ngươi.

Để tạo ra thế giới lời của Đức Chúa Trời, điều này cần sự hợp tác của loài người.

Nếu ngươi không tham gia vào điều này, Đức Chúa Trời sẽ không có cách nào thực hiện được;

nếu ngươi cứ giữ im lặng và không nói về lời của Người, không có cách nào Đức Chúa Trời

có thể soi sáng ngươi.


Bất kỳ khi nào các ngươi không bận rộn với công tác khác, hãy nói về lời của Đức Chúa Trời,

và đừng nói một cách vu vơ!

Hãy để đời sống của ngươi tràn đầy lời của Đức Chúa Trời.

Ngay cả khi sự thông công của các ngươi chỉ là hời hợt, cũng không sao cả.

Không có sự hời hợt, thì sẽ không có sự sâu sắc.

Có một quá trình cần phải được trải qua.

Thông qua sự rèn luyện của ngươi,

ngươi nắm bắt được sự soi sáng của Đức Thánh Linh trên ngươi,

và cách để ăn uống lời của Đức Chúa Trời một cách hiệu quả.

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, ngươi sẽ bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời.

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, ngươi sẽ bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời.

Chỉ khi nào ngươi có sự quyết tâm để hợp tác thì ngươi mới có thể nhận được công tác

của Đức Thánh Linh.

Chỉ khi nào ngươi có sự quyết tâm để hợp tác thì ngươi mới có thể nhận được công tác

của Đức Thánh Linh.

Chỉ khi nào ngươi có sự quyết tâm để hợp tác thì ngươi mới có thể nhận được công tác

của Đức Thánh Linh.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời