Video Về Lời Chứng Của  Cơ đốc | Thử Luyện Này Của Tôi | Cách trải qua thử luyện bệnh tật

Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Thử Luyện Này Của Tôi | Cách trải qua thử luyện bệnh tật

449 |11/10/2020

Chị là một Cơ đốc nhân ngoan đạo, người tin vào Đức Chúa Trời suốt nhiều năm và nghiêm túc dâng mình, nhưng hai năm trước, chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Không thể chấp nhận điều này, chị tin rằng bởi chị đã chịu khổ và trả giá để thực hiện bổn phận của mình, Đức Chúa Trời phải chăm sóc và bảo vệ chị. Đơn giản là chị không tài nào hiểu nổi vì sao mình có thể bị ung thư. Thâm tâm chị chứa chất những hiểu lầm, trách cứ, và chị đau khổ tột cùng. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, chị bắt đầu hiểu ra những quan điểm sai lầm trong đức tin của mình về việc mưu cầu phước lành, và sẵn lòng tuân theo sự cai quản và an bài của Đức Chúa Trời. Tình trạng của chị bắt đầu cải thiện sau một thời gian điều trị, nhưng thật không may, sau lần hóa trị cuối cùng, chị được thông báo rằng mình vẫn cần phẫu thuật. Một lần nữa, chị rơi vào thử luyện. Sự phán xét, vạch trần, dẫn dắt và an bài của lời Đức Chúa Trời giúp chị vượt qua thử luyện này như thế nào? Và nhờ đó, chị hiểu và đạt được điều gì?

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy