01Tại sao giới tôn giáo chia nhiều giáo phái như thế

Từ khi Chúa Jêsus phục sinh về trời đến bây giờ được hơn hai nghìn năm rồi, ở thời gian này, dần dần hình thành các giáo phái: Thiên Chúa giáo, Chính thống giáo, Cơ Đốc giáo.v.v. hơn nữa mỗi giáo phái lại phân ra nhiều chi phái, rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này, đều là tin cùng một vị Thiên Chúa, đều là tiếp nhận ơn cứu chuộc thập tự giá của Chúa Jêsus, tại sao sản sinh nhiều chi phái như vậy chứ?

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Hỡi anh em, nhân Danh Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, tôi nài xin anh em hãy lo cho được đồng ý với nhau hết thảy, đừng để có sự chia rẽ trong anh em, nhưng hãy đoàn kết trong cùng một tâm trí, cùng một quan điểm. Quả tôi được gia nhân bà Khloê, hỡi anh em, tỏ cho hay rằng, có những kình địch xảy ra nơi anh em. Tôi muốn nói là anh em mỗi người, ai cũng phân phô: Tôi, tôi về phe Phaolô! Tôi, tôi về phe Apollô! Còn tôi, tôi về phe Kêpha! Và tôi, tôi về phe Ðức Kitô! Ðức Kitô bị phân mảnh rồi sao? Phải chăng Phaolô đã chịu đóng đinh thập giá vì anh em, hay anh em đã được thanh tẩy nhân danh Phaolô?” (1 Corinthô 10-13).

02Thời sau hết Thiên Chúa trở lại khiến muôn giáo quy một thế nào

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Ta còn những chiên khác nữa, không thuộc ràn này; các con chiên ấy, Ta cũng phải chăn dắt, và chúng sẽ nghe tiếng Ta; và sẽ thành một đàn chiên, một chủ chiên” (Yoan 10:16).

“Vào những ngày mai sau, núi Nhà Yavê sẽ nên kiên vững trên đỉnh đầu hết các núi non, nhắc cao quá các gò nỗng. Hết thảy mọi nước sẽ tuôn đến, và đông đảo các dân đổ về. Chúng nói: Nào! Ta hãy lên núi Yavê, đến Nhà của Thiên Chúa Yacob (thờ), để Người dạy ta đường lối của Người, để theo nẻo đi của Người, ta tiến bước. Vì từ Sion Thánh chỉ ban ra, và lời Yavê phán tự Yêrusalem. Người sẽ phân xử giữa các nước, và làm trọng tài cho các dân đông đảo, và chúng sẽ rèn gươm làm cày, và giáo mác làm dao quắm. Quốc gia này không còn tuốt gươm trên quốc gia nọ, và thiên hạ sẽ không còn luyện binh đao” (Ysaya 2:2-4).

03Tiếp nhận Đức Kitô thời sau hết không phải phản bội Thiên Chúa mà là bước theo bước chân của Thiên Chúa

Ngày nay chỉ có Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng làm chứng Thiên Chúa Jêsus đã trở lại rồi, phát biểu chân lý làm một bước công tác phán xét, hình phạt triệt để thanh tẩy con người, cứu rỗi con người. Phúc âm Vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã mở rộng ra rất nhiều quốc gia Phương Tây, lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phát biểu càng ngày càng được nhiều người tiếp nhận, rao truyền, nhưng có những người cho rằng, tiếp nhận công tác thời sau hết của Đức Chúa Trời Toàn Năng chẳng phải là phản bội Thiên Chúa rồi sao? Thực ra, người của các giáo, các phái tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là nghe thấy lời phát biểu của Đức Chúa Trời Toàn Năng có quyền bính, có năng lực, đều là chân lý, chính là tiếng nói của Thiên Chúa, nhận định Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự trở lại của Thiên Chúa, rầm rộ kéo về trước mặt Thiên Chúa, họ không phải phản bội Thiên Chúa mà là đi theo bước chân của Thiên Chúa, nghênh đón được sự trở lại của Thiên Chúa.

04Tính chất và hậu quả của việc không theo kịp bước chân của Thiên Chúa

Hồi tưởng năm đó, khi Chúa Jêsus đến làm việc, Người Pha-ri-sêu, thầy thông giáo, thầy tế lễ của Do Thái giáo bởi ngoan cố giữ luật pháp, cho rằng đi theo Chúa Jêsus chính là phản bội Đức Giê-hô-va và một mực cự tuyệt, chống đối Chúa Jêsus, cuối cùng đem Chúa Jêsus đóng đinh trên thập tự giá chọc tức tâm tình của Thiên Chúa, chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Ngày nay, một số người phạm phải sai lầm nghiêm trọng của người Pha-ri-sêu, đối diện với công tác thời sau hết của Đức Chúa Trời Toàn Năng không những không tìm cầu, khảo sát mà còn điên cuồng chống đối, định tội, họ giống như người Pha-ri-sêu, đều là người ghét hận chân lý, phản bội Thiên Chúa, cuối cùng sẽ chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa, rơi vào trong thảm họa, khóc lóc nghiến răng.

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Trong ngày ấy, nhiều kẻ sẽ nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, há chúng tôi đã không nhân Danh Người mà nói tiên tri, nhân Danh Người mà trừ quỉ, nhân Danh Người mà làm nhiều phép lạ đó sao!’ Và bấy giờ Ta sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta không hề biết các ngươi; hãy xéo đi xa Ta, hết thảy phường tác quái!” (Matthêu 7:22-23).

Muôn giáo quy một thế nào

Trang web chính thức