Đức Chúa Trời Toàn Năng và Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Thêm

Nguồn gốc và sự Phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.

Album Của Hội Thánh

  • Đời sống hội thánh
  • Lan truyền Phúc Âm
  • Ca hát và nhảy múa

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger