Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.
 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Phim ngắn về Cơ đốc giáo "MONG MỎI" :Bạn có biết lẽ mầu nhiệm của sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? 20:11
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "MONG MỎI" :Vậy đây là cách Chúa trở lại 18:27
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "GÕ CỬA" | Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng Đức Chúa Trời 20:39
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "GÕ CỬA" | Việc thực hành quan trọng nhất để nghênh tiếp Chúa đến là gì? 20:22
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "GÕ CỬA" | Sai lầm dễ mắc phải nhất khi nghênh tiếp Chúa là gì? 20:22
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "GÕ CỬA" | Chúa đang gõ cửa : Bạn có thể nhận ra tiếng Ngài không? (2) 25:12
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "GÕ CỬA" | Chúa đang gõ cửa : Bạn có thể nhận ra tiếng Ngài không? (1) 23:18
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "MONG MỎI" :Ai sẽ được cất lên trước tiên khi Chúa đến? 15:39
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "MONG MỎI" :Đâu là nơi mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta? 16:53
Phim ngắn về Cơ đốc giáo "MONG MỎI" :Thiên quốc ở trên trời hay dưới đất? 10:56

Video Mới nhất trong các Series Khác