Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Giải phóng tâm linh 24:40
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Ai nói tâm tính kiêu ngạo không thể thay đổi 26:44
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Khi buông bỏ sự ích kỷ,tôi được giải phóng 26:30
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rõ mình 23:57
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Sau Khi Bị Thay Thế 24:45
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Gông Cùm Của Danh Lợi 25:22
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Tháng Ngày Theo Đuổi Danh Lợi 27:15
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Tinh thần tôi được giải phóng 24:30
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Cuộc chiến Tâm linh 25:31
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | Tôi được tái hợp với Chúa 32:13
Video Về Lời Chứng Của Cơ đốc | VƯƠN LÊN KHI ĐỐI DIỆN THẤT BẠI 30:08
Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Sự Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời 32:34
Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Cách Mỗi Người Nên Nhìn Nhận Bổn phận Của Mình 30:31
Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Sự ăn năn của một sĩ quan 28:58
Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Giải Phóng Khỏi Xiềng Xích Của Sự Ràng Buộc 24:30
Lời chứng về đời sống hội thánh | Tháo gỡ những nút thắt 19:44

Video Mới nhất trong các Series Khác