Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Thánh Ca Cơ Đốc | Đức Chúa Trời chịu vô số đau khổ để cứu rỗi con người 3:35
Thánh Ca Cơ Đốc (A Cappella) | Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất | Official MV 4:27
Nhạc Thánh Ca Tin Lành 2020 | Một sự lựa chọn không hối tiếc | MV 5:12
Nhạc Thánh Ca Tin Lành 2020 | Cách ngôn về đức tin nơi Đức Chúa Trời | MV 4:11
Nhạc Thánh Ca | Hãy chú ý đến số phận của nhân loại 2:56
Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Đức Chúa Trời là Khởi đầu và Kết thúc 3:52
Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Đức Chúa Trời nhập thể là đáng mến nhất 3:46
Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Đấng Christ của những ngày sau rốt đã mang đến Thời đại Vương quốc 3:45
Thánh ca Hội Thánh | Hát ngợi khen Đức Chúa Trời Toàn Năng 4:22
Thánh ca Hội Thánh | Khung cảnh của Vương quốc luôn như mới 4:08
Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Các tín đồ phải theo sát bước chân Chúa 3:52
Thánh ca Lời Chúa | Dâng lòng mình trước Chúa nếu bạn tin vào NGài 3:52
Thánh ca Lời Chúa | Tìm kiếm dấu chân Đức Chúa Trời như thế nào 4:11
Để cuộc sống của ngươi đầy ắp lời của Đức Chúa Trời | Nhạc thánh Lời Chúa 3:07
Thánh ca Hội Thánh | Tuyệt vời Xiết Bao Đấng Toàn Năng Đã Đến 3:34
Con Ước Ao Được Bên Chúa Mỗi Ngày | Thánh ca thờ phượng 3:53
Video Nhạc Thánh | Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Chúa 4:45
Mọi tạo vật phải quy về sự thống trị của Chúa | Video thánh ca lời Chúa 4:43

Video Mới nhất trong các Series Khác