Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Thánh ca Lời Chúa | Tìm kiếm dấu chân Đức Chúa Trời như thế nào 4:11
Để cuộc sống của ngươi đầy ắp lời của Đức Chúa Trời | Nhạc thánh Lời Chúa 3:07
Thánh ca Hội Thánh | Tuyệt vời Xiết Bao Đấng Toàn Năng Đã Đến 3:34
Con Ước Ao Được Bên Chúa Mỗi Ngày | Thánh ca thờ phượng 3:53
Video Nhạc Thánh | Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Chúa 4:45
Mọi tạo vật phải quy về sự thống trị của Chúa | Video thánh ca lời Chúa 4:43
Video thánh ca lời Chúa | Hai ngàn năm Khao khát 3:42
Thánh ca Lời Chúa | Chúa đã tiền định đường con người phải đi | Video Nhạc 3:32
Thánh Ca Tiếng Anh 2019 | Dân sự của Chúa thuộc mọi quốc gia hòa chung bày tỏ cảm nhận của mình | MV 5:15
Worship God in Spirit and in Truth "It's Such a Joy to Be an Honest Person" (Gospel Music Video) 4:53
Thánh Ca Tiếng Anh | Hằng Trở Về Trước Chúa 4:49
2018 Gospel Music Video | "The True Love of God" (Korean Song English Subtitles) 3:05
Thánh ca Tin Lành | Phước cho những ai chấp nhận công việc mới của Chúa 4:04
2019 Christian Music Video | "I Have Seen God's Love" | Praise and Worship Song 3:30
Thánh Ca Lời Chúa | Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt chủ yếu làm công tác của lời | Video Nhạc tin lành 4:47