Sách

 • Lời xuất hiện trong xác thịt

  Lời xuất hiện trong xác thịt

  Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đấng đã xuất hiện để làm công tác của Ngài, bày tỏ tất cả mọi lẽ thật làm cho tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, và hết thảy chúng đều chứa đựng trong Lời xuất hiện trong xác thịt. Điều này đã ứng nghiệm những gì được chép trong Kinh Thánh: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Đối với Lời xuất hiện trong xác thịt, đây là lần đầu tiên kể từ khi sáng thế Đức Chúa Trời đã nói chuyện với toàn thể nhân loại. Những lời này tạo thành văn bản đầu tiên được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời giữa loài người, trong đó Ngài phơi bày con người, chỉ dẫn họ, phán xét họ, và nói chuyện chân tình với họ; và đây cũng là những lời đầu tiên Đức Chúa Trời để con người biết về những bước chân của Ngài, nơi Ngài nằm, tâm tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có gì và là gì, những suy nghĩ của Đức Chúa Trời và sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với loài người. Có thể nói rằng đây là những lời đầu tiên Đức Chúa Trời phán với loài người từ tầng trời thứ ba kể từ khi sáng thế, và lần đầu tiên Đức Chúa Trời sử dụng thân phận vốn có của Ngài để xuất hiện và bày tỏ tiếng lòng của Ngài với loài người trong những lời phán.
 • Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt (Tuyển tập)

  Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời

  Những tuyển chọn trong quyển sách này là tất cả những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng về công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt, được trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Đây là những lẽ thật mà mỗi người tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đều cần khẩn cấp đạt được, chúng được chọn lọc để hết thảy những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đều có thể nghe thấy tiếng Ngài càng sớm càng tốt. Những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong quyển sách này là những gì Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh như đã được tiên tri trong Sách Khải Huyền. Những lời hiện thời này của Đức Chúa Trời là minh chứng tốt nhất cho sự xuất hiện và công tác của Ngài, cũng như là minh chứng tốt nhất cho thực tế rằng Đấng Christ là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chúng tôi hy vọng rằng hết thảy những ai đang chờ đợi Chúa đến cũng như mong chờ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ có thể đọc quyển sách này.
 • Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

  Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

  Cuốn sách này bao gồm các trích đoạn từ những lời trọng yếu được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, trong Lời xuất hiện trong xác thịt. Những lời trọng yếu này trực tiếp làm sáng tỏ lẽ thật, và có thể trực tiếp khiến cho mọi người hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, biết đến công tác của Ngài, có được sự hiểu biết về tâm tính của Ngài và Ngài có gì và là gì. Chúng là kim chỉ nam cho hết thảy những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời để tìm kiếm dấu chân của Ngài. Chúng có thể dẫn dắt bạn tìm được lối vào vương quốc thiên đàng.
 • Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày

  Lời Đức Chúa Trời hằng ngày

  Cuốn sách này bao gồm các phân đoạn được chọn lọc từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Để những người được Đức Chúa Trời chọn có thể có được lẽ thật và nguồn chu cấp sự sống hàng ngày từ lời Ngài, những lời trọng yếu này của Đức Chúa Trời Toàn Năng, mang tính gây dựng nhất đối với lối vào sự sống của mọi người, trong này đã được lựa chọn đặc biệt để mọi người vui hưởng, qua đó cho phép những ai yêu lẽ thật hiểu được nó, sống trước Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời cứu rỗi và làm cho hoàn thiện. Những lời trọng yếu này của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ về lẽ thật; hơn nữa, chúng là những điều thiết yếu nhất thuộc châm ngôn cuộc sống, và không có lời nào mang tính gây dựng và có lợi hơn cho mọi người. Nếu bạn thực sự có thể thưởng thức một phân đoạn trong những lời này mỗi ngày, thì đây là vận may lớn nhất của bạn và bạn được Đức Chúa Trời ban phước.
 • TUYỂN TẬP NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG

  Tuyển tập những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng

  Tuyển tập lời Đức Chúa Trời Toàn Năng về công tác của Ngài được bao gồm trong cuốn sách này, và làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Chúng khiến cho tất cả những ai mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus từ lâu đã tái lâm trên đám mây trắng, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt – Chiên Con được tiên tri trong Sách Khải Huyền, Đấng đã mở quyển sách và tháo bảy cái ấn ra.
 • Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới

  Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

  Cuốn sách về những bài Thánh ca này được chia làm hai phần chính: Phần đầu tiên bao gồm những bài Thánh ca về lời Đức Chúa Trời, được sáng tác từ những lời phán kinh điển của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và phần thứ hai bao gồm những bài Thánh ca về đời sống hội thánh, là những chứng ngôn thực tế của những người được Đức Chúa Trời chọn sau khi trải qua sự phán xét của Ngài và những khó khăn gian khổ trong khi theo Ngài. Những bài Thánh ca này vô cùng hữu ích cho mọi người trong việc thực hành những tĩnh nguyện tâm linh của họ, đến gần Đức Chúa Trời hơn, suy ngẫm lời Ngài và hiểu về lẽ thật. Chúng thậm chí còn hữu ích hơn cho mọi người trong việc cảm nghiệm lời Đức Chúa Trời và bước vào tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời.
 • Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc

  Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc

  Cuốn sách này tập hợp các câu hỏi và quan niệm phổ biến đối với những người tìm kiếm và tra cứu con đường thật, từ đó cung cấp các giải pháp tích hợp những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Các câu hỏi và trả lời này có lợi ích rất lớn đối với con người trong việc hiểu lẽ thật và tra cứu con đường thật, và cũng là tài liệu tham khảo không thể thiếu cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn khi họ loan truyền những lời Ngài và chứng thực cho công tác của Ngài. Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng Ngài, và khi đã đọc cuốn sách này, nếu họ có thể khám phá lẽ thật và nhận ra rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là tiếng của Đức Chúa Trời, thì họ là những nữ đồng trinh khôn đã chào đón Chúa.
 • Chiên Của Chúa Nghe Tiếng Của Chúa (Các Điều Thiết Yếu Cho Tín Đồ Mới)

  Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời

  Cuốn sách này là tập hợp những lẽ thật mang tính khải tượng như ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, các danh xưng của Ngài, lẽ mầu nhiệm trong sự nhập thể của Ngài, và làm sao để phân biệt giữa con đường thật và những con đường giả. Nó có thể được đọc và trang bị bởi những người gần đây mới chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, để họ có thể hiểu những lẽ thật mang tính khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời và đặt nền tảng nhanh nhất có thể dựa trên con đường thật.
 • Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

  Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

  Các trinh nữ khôn sẽ nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài từ những lời phán của Ngài và đón mừng Chúa trở lại. Cuốn sách này là một tập hợp những lẽ thật liên quan đến sự nhập thể của Đức Chúa Trời và ba giai đoạn trong công tác cứu rỗi của Ngài. Những lẽ thật này làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Chirst của thời kỳ sau rốt: Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và Ngài đã bày tỏ lẽ thật và đang thực hiện công tác “phán xét bắt đầu tại nhà Đức Chúa Trời” trong thời kỳ sau rốt, qua đó dẫn dắt nhân loại quay trở lại ngôi của Đức Chúa Trời.
 • Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc (Tuyển tập)

  Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc

  Cuốn sách này tổng hợp các trích dẫn từ các kịch bản phim về những câu hỏi và câu trả lời quan trọng liên quan đến lẽ thật. Những câu trả lời thiết yếu này bao gồm những sự trải nghiệm và hiểu biết của những người được Đức Chúa Trời chọn về lẽ thật của lời Ngài, và đến từ sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh. Cuốn sách này không những có thể giải quyết bất kỳ vấn đề và ý niệm nào mà những người tìm kiếm lẽ thật và tra cứu con đường thật có thể nắm giữ, mà nó còn là một tài liệu tham khảo tuyệt vời mà những người được Đức Chúa Trời chọn có thể trang bị lẽ thật cho bản thân và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời.
 • Chứng ngôn về trải nghiệm trước ghế phán xét của Đấng Christ

  Chứng Ngôn về trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ

  Sự phán xét trước tòa lớn và trắng của những ngày sau rốt đã bắt đầu! Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, đã bày tỏ lẽ thật để thực hiện công việc phán xét và làm cho tinh sạch nhân loại của Ngài. Thông qua những sự mặc khải và phán xét của lời Đức Chúa Trời, dân sự được Ngài chọn đang dần dần nhận ra sự thật về sự bại hoại xấu xa của mình và tìm được đường lối để thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và đạt được sự cứu rỗi, cũng như dần thấy được một sự thay đổi trong tâm tính sống của mình. Những trải nghiệm thực tế này chứng thực rằng công tác phán xét được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện là công tác làm cho tinh sạch và cứu rỗi triệt để nhân loại.
 • Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

  Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

  Mỗi người tin vào Đức Chúa Trời đều có một câu chuyện đặc biệt về hành trình cá nhân quay về với Ngài. Cuốn sách này chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của những người được Đức Chúa Trời chọn khi nhận được sự dẫn dắt từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, trở nên chắc chắn về con đường thật, và quay trở lại trước ngai của Ngài. Một số đã thoát khỏi những trói buộc và chỉ trích của những quan niệm tôn giáo của họ, một số đã thoát khỏi sự quấy phá và bức hại của các thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo và các thế lực xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thậm chí một số khác còn đạt được nhận thức rõ về những xu hướng xấu xa của thế giới. Cuối cùng, hết thảy họ đều trở lại trước Đức Chúa Trời.

  Liên hệ với chúng tôi qua Messenger