Những lời về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời nhập thể

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về ba giai đoạn công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm
21 câu hỏi Con tuyên bố cả Jêsus và Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là Đấng Christ, một là Đấng Christ đầu tiên và một là Đấng Christ cuối cùng. ĐCSTQ của chúng ta không đồng ý. Bài Quốc tế ca nói rõ “Làm gì có Đấng cứu độ thế gian”. Con làm chứng sự đến của Đấng Christ Cứu Độ. Làm sao ĐCSTQ không kết án con cho được? Theo bọn bố, Jêsus mà các Cơ Đốc nhân tin chỉ là người thường. Ngài còn bị đóng đinh vào thập giá, và Do Thái giáo không chấp nhận Ngài là Đấng Christ. Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể trong những ngày sau rốt mà con làm chứng, cũng là một người thường. Tài liệu của ĐCSTQ nói rõ, Ngài có tên có họ. Đây cũng là sự thật. Tại sao con làm chứng rằng người thường này thật sự là Đấng Christ, và là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Chuyện này thật không thể tin nổi! Dù con làm chứng lẽ thật đã được bày tỏ và công tác phán xét trong những ngày sau rốt được thực hiện bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì ĐCSTQ bọn bố sẽ không công nhận người này là Đức Chúa Trời. Con cũng chỉ như các Cơ Đốc nhân khác, những người theo Công giáo và Chính Thống giáo tin vào Jêsus, tin rằng một con người là Đức Chúa Trời. Chẳng phải như thế là hoàn toàn vô tri sao? Chính xác thì Đức Chúa Trời là gì, và sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời là gì chứ? Chẳng phải nghĩa là sự bày tỏ đơn thuần của lẽ thật và thực hiện công tác của Đức Chúa Trời là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đích thực sao? Bọn bố sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu Đức Chúa Trời có thể thật sự làm phép lạ, như hủy diệt chính quyền ĐCSTQ và mọi kẻ chống đối Ngài, thì bọn bố sẽ công nhận Ngài là Đức Chúa Trời đích thực. Nếu Đức Chúa Trời xuất hiện trên trời, và gầm vang, như tiếng sấm làm khiếp đảm toàn thể nhân loại, thì đấy sẽ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Rồi ĐCSTQ sẽ công nhận Ngài. Nếu không, ĐCSTQ sẽ không bao giờ công nhận có Đức Chúa Trời.

Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

Thêm
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger