Những lời về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời nhập thể

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về ba giai đoạn công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm
16 câu hỏi Trong niềm tin của các vị vào Đức Chúa Trời, các vị đều có những ý niệm và ý kiến của riêng mình. Tôi thấy là ý niệm và lý luận của quý vị dựa trên những cảm giác chủ quan, và đơn thuần là những ảo tưởng thôi. Người Cộng sản chúng tôi tin rằng chủ nghĩa duy vật và thuyết tiến hóa là lẽ thật vì chúng đồng điệu với khoa học. Đất nước chúng ta có nền giáo dục từ tiểu học cho đến đại học. Tại sao lại thế? Là để thấm nhuần lối tư duy của chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa vào mọi đứa trẻ ngay từ bé, để chúng tránh được tôn giáo và mê tín, để chúng có thể giải thích mọi thắc mắc một cách lý tính. Ví dụ như, hãy nghĩ đến cội nguồn sự sống đi. Trong quá khứ, chúng ta ngu muội, và tin vào những câu chuyện như Bàn Cổ tạo thành thế gian và Nữ Oa tạo nên nhân loại. Người Tây phương thì tin rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nhân loại. Thật ra, đây đều là thần thoại và truyền thuyết, không tương đồng với khoa học. Từ khi thuyết tiến hóa giải thích nguồn gốc loài người, cách loài người tiến hóa từ khỉ, những truyền thuyết về Đức Chúa Trời tạo dựng con người đã hoàn toàn vô giá trị. Mọi sự đã tiến hóa qua những quá trình tự nhiên. Đây là sự thật. Do đó, chúng ta phải tin vào khoa học và thuyết tiến hóa. Các vị đều là người học thông hiểu rộng. Sao các vị lại tin vào Đức Chúa Trời cơ chứ? Anh chia sẻ quan điểm của mình với chúng tôi được không?

Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

Thêm

Chân tướng của một mục sư

Bởi Yangmu, Malaysia Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Mục sư Lý ở Hội thánh cũ của tôi. Ông ấy đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi để công tác…

Xem thêm