Những lời về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời nhập thể

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về ba giai đoạn công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

Thêm

Chân tướng của một mục sư

Bởi Yangmu, Malaysia Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Mục sư Lý ở Hội thánh cũ của tôi. Ông ấy đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi để công tác…

Con đường để được làm tinh sạch

Bởi Allie, Hoa Kỳ Tôi được làm phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jêsus vào năm 1990, và vào năm 1998, tôi đã trở thành một đồng sự trong hội thánh. Nhờ…

Xem thêm