Những lời về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời nhập thể

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về ba giai đoạn công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm
10 câu hỏi Chúng tôi đã nghe từ lâu rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm chứng về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Và Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài bày tỏ các lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt, nhưng đa số mọi người trong giới tôn giáo đều tin rằng Chúa sẽ tái lâm bằng cách ngự trên mây trời mà xuống. Điều này là bởi Đức Chúa Jêsus đã phán rõ ràng: “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Sách Khải Huyền cũng có tiên tri: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài” (Khải Huyền 1:7). Tôi vẫn giữ niềm tin rằng Chúa sẽ tái lâm bằng cách ngự trên mây trời mà xuống để trực tiếp đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Chúng tôi từ chối tiếp nhận Đức Chúa Jêsus không ngự trên mây trời mà xuống. Các anh chị nói rằng sự tái lâm Chúa là sự trở lại thành xác thịt và giáng lâm trong bí mật. Nhưng chẳng ai biết về chuyện này. Tuy nhiên, Chúa công khai ngự trên mây trời mà xuống là điều chắc chắc xác thực! Chính vì thế mà chúng tôi chờ đợi Chúa ngự trên mây trời mà xuống và công khai xuất hiện để đưa chúng tôi thẳng lên vương quốc thiên đàng. Nhận thức của chúng tôi có đúng hay không?
21 câu hỏi Các cô tuyên bố rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt trên Trái Đất. Và các cô nói rằng đức tin của mình đến từ mong muốn tìm lẽ thật, tìm chính đạo trong đời. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, nhiều tín đồ của Đức Chúa Trời Toàn Năng giống như các nhà truyền giáo của Jêsus, loan truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, không ngại ngần từ bỏ gia đình và sự nghiệp của mình, trao thân xác và linh hồn mình cho Đức Chúa Trời. Trong số họ, có nhiều người trẻ chọn không kết hôn, để đổi lại được theo Đấng Christ thực hiện bổn phận trong những ngày sau rốt. Nhờ các cô đã để lại mọi thứ sau lưng để loan báo phúc âm, mà ngày càng nhiều người tin vào Đức Chúa Trời. Nếu nói rằng mọi người trên thế giới đã hướng về Đức Chúa Trời, thì còn ai vẫn theo Đảng Cộng sản nữa chứ? Ai sẽ tin vào Đảng chứ? Đây là lý do vì sao chính quyền đàn áp và bắt bớ các tín hữu. Các cô có thấy vấn đề với chuyện này không? Do chính niềm tin như của các cô mà quá nhiều người đã bị bắt giữ và bị tống vào tù, quá nhiều người đã phải chạy trốn khỏi nhà mình. Quá nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn, và quá nhiều đứa con chẳng còn bố mẹ. Quá nhiều người già chẳng ai chăm sóc. Các cô tin vào Đức Chúa Trời như thế là khiến gia đình của chính các cô chịu khổ. Các cô đang cố đạt được gì chứ? Đây là chính đạo mà các cô đã nói là được dẫn dắt theo đấy sao? Văn hóa truyền thống Trung Quốc đề cao hiếu đạo nhất. Có câu: “trăm việc tốt, hiếu nghĩa là đầu”. Khổng Tử thì nói: “Khi cha mẹ còn sống, chớ đi xa”. Hiếu kính cha mẹ mình là nền tảng cho đạo đức con người. Theo Đức Chúa Trời theo cách của các cô, không thể chăm sóc đấng sinh thành và nuôi dưỡng các cô, làm sao có thể là chính đạo để con người đi theo? Tôi thường nghe người ta nói rằng các tín hữu là những người tốt nhất. Điều này không sai. Nhưng tất các cả cô thờ phượng Đức Chúa Trời và xem Ngài cao hơn tất cả mọi sự khác. Điều này làm Đảng Cộng sản tức điên, khiến họ đầy thù hận. Các cô đi quanh mà loan truyền phúc âm, thế mà các cô còn chẳng thể chăm sóc cho gia đình mình. Làm sao điều này có thể được xem là đạo đức tốt chứ? Chẳng lẽ như thế chưa thể cho thấy rằng đức tin của các cô dẫn dắt các cô rẽ hướng sai trên đường đi của mình hay sao? Khi làm việc các cô đang làm, chẳng phải các cô đang phá hoại sự hòa hợp và cân bằng trong xã hội chúng ta hay sao? Tôi khuyên các cô đừng cố chấp trong lầm lỗi. Các cô nên từ bỏ đức tin của mình, về lại nhà mình, đoàn tụ với gia đình, chăm sóc cho họ và sống cuộc sống bình thường. Đấy là bổn phận của các cô với vai trò con cái và bậc cha mẹ. Đây là những gì con người nên làm, đây chỉ là thực tế thôi.

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger