Những lẽ thật về ba giai đoạn công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lẽ thật về công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lẽ thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Xua tan sương mù để thấy sự sáng thật

Thêm

Cái gì thật sự là Tà giáo?

Trịnh Vệ Quốc (Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất): Xiaorui và Xiaoyi. Hai con vẫn không hiểu lập trường của nhà nước. Con hiểu vài phần của hiến…

Xem thêm

Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

Thêm

Sự Tỉnh Ngộ của Nô Lệ Đồng Tiền

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phư…

Tôi được tái hợp với Chúa

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đấng Christ của những ngày sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật lâu bền và vĩnh cửu. Lẽ thật này là …

Xem thêm