Cách Chúa giáng lâm
  • 1 Các bạn chứng thực rằng Chúa đã trở nên xác thịt, bí mật giáng thế và đang thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Sao có thể như thế được? Kinh Thánh có tiên tri một cách rõ ràng rằng: “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài” (Khải Huyền 1:7). Chúng tôi tin rằng khi Chúa trở lại, Ngài sẽ trở lại trên những đám mây như thế và xuất hiện công khai với hết thảy mọi dân tộc. Tuy nhiên, các bạn lại chứng thực rằng Chúa đã trở nên xác thịt và bí mật giáng thế, điều này hoàn toàn khác với sự hiểu biết của chúng tôi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
  • 2 Liên quan đến sự tái lâm của Chúa, Kinh Thánh có nói rõ rằng: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi” (Ma-thi-ơ 24:36). Không ai biết khi nào Chúa sẽ đến, nhưng mà Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đang chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Làm sao các bạn biết được điều này?
  • 3 Đức Chúa Jê-sus phán Ngài sẽ tái lâm, vậy khi Ngài trở lại vào thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ hiện ra với mọi người bằng cách nào?
  • 4 Tại sao sự trở lại của Chúa bao gồm sự nhập thể – sự ngự xuống một cách kín nhiệm – cũng như sự ngự xuống công khai từ những đám mây?
  • 5 Tại sao công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt không được thực hiện thông qua Thần? Tại sao Đức Chúa Trời đã đến để thực hiện công tác của Ngài trong xác thịt?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger