Chứng ngôn về kinh nghiệm sống

Thêm

Học cách quy phục thông qua gian khổ

Bởi Lý Dương, Trung Quốc Đầu năm 2008, hồi con trai tôi được sáu tuổi, một ngày nọ tôi phát hiện sau tai thằng bé có một cục u. Tôi đã đưa nó đến bện…

Giữa sự thử luyện của cái chết

Bởi Hạng Đạo, Hàn Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời đã đến làm việc trên đất để cứu rỗi nhân loại bại hoại; không có gì sai trong…

Thu hoạch từ bệnh tật

Bởi Trương Lệ, Trung Quốc Năm 2007 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Năm đó, chồng tôi gặp phải tai nạn giao thông và phải nằm liệt giường. H…

Xem thêm

Chứng ngôn về sự bách hại

Thêm

Vươn lên từ sự áp bức đen tối

Bởi Mozhijian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm người đắc thắng ở x…

Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger