Chứng ngôn về kinh nghiệm sống

Thêm

Một thử thách về bệnh tật

Bởi Trung Tâm, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những việc làm của Ta nhiều hơn lượng cát dưới biển, và sự khôn ngoan của Ta vượt hơn hết th…

Nỗi Đau Vĩnh Hằng

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tất cả những linh hồn đã bị Sa-tan làm bại hoại đều buộc phải làm nô lệ dưới quyền của Sa-tan. Chỉ những ai tin Đấng …

Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban Nha Về những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa nhã, không b…

Xem thêm

Chứng ngôn của những người đắc thắng

Thêm
Xem thêm