Kim chỉ nam đức tin

26 bài viết

Đức tin là gì? làm sao sinh ra đức tin thật sự?

Tác giả: Huafei Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở mỗi Cơ đốc nhân chúng ta là phải có đức tin chân chính. Có nhiều ví dụ được ghi lại trong Kinh Thánh …

Bài học Kinh Thánh ngày nay: Giải mã bí ẩn đằng sau Ma-thi-ơ 24:36: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi”

Tác giả: Xinjie Bốn mặt trăng máu đã xuất hiện, và các thiên tai như động đất, nạn đói, và bệnh dịch ngày càng phổ biến. Những lời tiên tri về sự trở…

Chúng ta nên nghe ai khi tra cứu con đường thật?

Đăng bởi Su Xing, Trung Quốc Cơn đại dịch tiếp tục lan rộng trong những tháng gần đây và số ca được xác nhận cùng số người tử vong đang tăng cao hơn …