Tại sao giới tôn giáo luôn điên cuồng chống đối và lên án công tác mới của Đức Chúa Trời

16/01/2021

Hai nghìn năm trước đây, khi Đức Chúa Jêsus nhập thể đã xuất hiện và làm việc tại Giu-đê, Ngài đã bị các thầy tề lễ cả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt bớ và lên án; trong những ngày sau rốt, khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nhập thể để bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét và thanh tẩy con người, Ngài cũng đã phải chịu sự bắt bớ điên cuồng và sự lên án từ các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như sự từ chối của thế hệ này. Hai lần Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để sống trên trái đất và thực hiện công tác cứu rỗi con người, Ngài đã gặp phải sự chống đối tột cùng, sự lên án và bắt bớ điên cuồng từ các nhà lãnh đạo trong giới tôn giáo. Sự việc này đã gây hoang mang và thậm chí khiến mọi người sửng sốt: Tại sao mỗi lần Đức Chúa Trời mở ra một giai đoạn của công tác mới thì Ngài luôn gặp phải kiểu đối xử này? Tại sao những kẻ chống đối Đức Chúa Trời một cách điên cuồng và hung hăng nhất lại là những nhà lãnh đạo tôn giáo, là những người đọc đi đọc lại Kinh Thánh và những người đã hầu việc Chúa trong nhiều năm? Tại sao những nhà lãnh đạo tôn giáo mà mọi người xem là sùng đạo nhất, trung tín nhất và vâng lời Chúa nhất thực ra lại không thể hòa hợp với Đức Chúa Trời, mà thay vào đó lại là những kẻ thù của Đức Chúa Trời? Có thể nào công tác của Đức Chúa Trời là sai lầm? Có thể nào những hành động của Đức Chúa Trời không theo lẽ phải? Điều đó chắc chắn là không đúng! Có hai lý do cơ bản khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể đóng vai trò chống đối Đức Chúa Trời và trở thành những kẻ thù của Đức Chúa Trời, và đó là: Lý do thứ nhất là do những người này không có kiến thức về công tác của Đức Thánh Linh, họ cũng không có kiến thức về các nguyên tắc trong công tác của Đức Chúa Trời. Họ luôn dựa vào kiến thức hạn hẹp về Kinh Thánh của mình, các lý thuyết thần học, các khái niệm và trí tưởng tượng của con người để phân định công tác của Đức Chúa Trời, là điều luôn luôn mới và không bao giờ cũ; lý do thứ hai là, vì loài người bị Sa-tan làm cho vô cùng hư hoại, bản tính của nó là kiêu ngạo và tự phụ, nó khinh ghét lẽ thật, và nó đặc biệt xem trọng địa vị. Đặt cùng với nhau, hai lý do này đã dẫn đến thảm kịch của việc nhân loại từ bỏ và lên án con đường thật hết lần này đến lần khác trong suốt lịch sử.

Tại sao giới tôn giáo luôn điên cuồng chống đối và lên án công tác mới của Đức Chúa Trời

Nhìn lại hai nghìn năm trước, khi Đức Chúa Jêsus ở giữa dân Do Thái, Ngài đã rao giảng Phúc Âm về nước thiên đàng, phán rằng: “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 4:17). Ngài đã bày tỏ lẽ thật, mang đến con đường của sự ăn năn, Ngài đã giúp con người bằng cách chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ, thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ, và Ngài đã ban cho con người ân điển, sự bình an và niềm vui dồi dào và dư dật. Đây là tất cả những điều đã không được ghi chép lại trong Cựu Ước, và nó cũng là công tác mà chưa một ai đã từng thực hiện trước đó. Tất nhiên, đó cũng là điều mà không một con người nào có thể thực hiện được, bởi vì ngoài Đức Chúa Trời, không một người nào có thẩm quyền và quyền năng để làm những việc như vậy. Những gì Đức Chúa Jêsus đã làm lúc đó là công tác đích thân gánh vác tội lỗi của con người bằng cách chịu đóng đinh trên thập tự giá và cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, hầu cho Ngài có thể dẫn dắt con người thoát khỏi những ràng buộc của những luật lệ và quy tắc, và miễn cho con người khỏi bị trừng phạt vì không thể tuân thủ luật pháp; những người tuân theo luật pháp chỉ có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và không bị tiêu diệt bằng cách chấp nhận công tác của Đức Chúa Jêsus. Nhưng các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si theo Do Thái giáo đã không nhận ra công tác của Đức Thánh Linh và họ đã không hiểu Đức Chúa Jêsus đang thực hiện loại công tác gì. Theo quan niệm của mình, họ tin rằng bất kỳ ai không cầu nguyện nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời đều đang phản bội Đức Chúa Trời, bất kỳ ai rao giảng một sứ điệp không phù hợp với luật pháp đều đang lừa gạt dân sự, và bất kỳ điều gì vượt ra ngoài Kinh Thánh đều là dị giáo. Ngoài ra, họ đã phô trương bản thân là những người thông thạo luật pháp và là những đầy tớ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong đền thờ nhiều năm, và họ đã tin rằng những gì họ đang nắm giữ là lẽ thật và là con đường tinh sạch nhất. Theo quan điểm của họ, công tác của Đức Chúa Jêsus đã vi phạm luật pháp và vượt ra ngoài Kinh Thánh, như một con đường tách rời khỏi Kinh Thánh. Và họ thậm chí còn nói rằng Đức Chúa Jêsus đã phạm thượng qua việc chiếm đoạt danh của Đức Chúa Trời và rằng Ngài đang phản bội Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vì điều này, họ thà chết còn hơn là chấp nhận con đường đang được Đức Chúa Jêsus rao giảng. Họ thậm chí còn xem công tác của Đức Chúa Jêsus là “dị giáo”, là một “tà phái” và là “kẻ lừa gạt”. Mặc dù công tác và lời của Đức Chúa Jêsus có thẩm quyền, quyền năng và sự khôn ngoan, mặc dù các phép lạ mà Đức Chúa Jêsus đã biểu lộ là chưa từng có trong lịch sử, mặc dù ngày càng có nhiều người đến để làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Jêsus và làm chứng cho thực tế là Đức Chúa Jêsus là sự hiện đến của Đấng Mê-si, họ vẫn ngoan cố bám lấy những khái niệm của họ và công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp, và với sự cứng cổ, họ đã chống đối và lên án công tác mới của Đức Chúa Trời – công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Thái độ của họ đối với công tác mới của Đức Chúa Trời cũng giống như Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ: “Con người chỉ có thể chấp nhận một loại công tác, hoặc một con đường thực hành, và thật khó để con người chấp nhận công tác, hay những con đường thực hành không tương hợp, hay cao hơn họ. Nhưng Đức Thánh Linh luôn làm công tác mới, và vì thế xuất hiện hết nhóm này đến nhóm khác những chuyên gia tôn giáo chống đối công tác mới của Đức Chúa Trời. Những người này đã trở thành chuyên gia chính xác là bởi con người không biết vì sao mà Đức Chúa Trời luôn luôn mới và không bao giờ cũ, và không biết những nguyên tắc trong công tác của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, không biết về nhiều cách Đức Chúa Trời cứu rỗi con người. Như thế, con người hoàn toàn không thể biết liệu đó có phải là công tác đến từ Đức Thánh Linh hay không, và liệu đó có phải là công tác của chính Đức Chúa Trời hay không. Nhiều người bám lấy một thái độ mà nếu điều gì phù hợp với những lời đã đến trước đó, thì họ chấp nhận nó, và nếu có những sự khác biệt với công tác trước đó, thì họ chống đối và chối bỏ nó” (“Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Là một người tin vào Đức Chúa Trời, ít nhất người ta phải sở hữu một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời và có một sự đói khát cho sự công chính. Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể đạt được sự khai sáng từ Đức Thánh Linh, đạt được một sự hiểu biết về công tác mới của Đức Chúa Trời và theo sát bước chân của Đức Chúa Trời. Nhưng các thầy tế lễ cả người Do Thái, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đó đã tiếp xúc với Đức Chúa Jêsus và đã gặp Ngài nhiều lần, nhưng chỉ đơn giản là không bao giờ theo đuổi lẽ thật. Họ đã bày ra những cách thức và phương tiện để thử Đức Chúa Jêsus và nắm được một thứ gì đó để sử dụng chống đối Đức Chúa Jêsus (xem Ma-thi-ơ 22:15-46), cố gắng tiêu diệt và bãi bỏ công tác của Đức Chúa Jêsus. Tất cả họ đều giống nhau ở chỗ họ đã không có kiến thức về Đức Chúa Trời, và họ đã nắm giữ các quan niệm về công tác mới của Đức Chúa Trời, nhưng Na-tha-na-ên và người đàn bà Sa-ma-ri cùng các môn đệ và những người bình thường theo Đức Chúa Jêsus đã có thể gạt những quan niệm của họ sang một bên và tìm kiếm lẽ thật. Bằng cách này, họ đã có thể nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời thông qua công tác và lời của Đức Chúa Jêsus, nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là sự hiện đến của Đấng Mê-si, và trở lại với Đức Chúa Trời. Qua sự so sánh này, chúng ta có thể thấy rằng những cấp bậc cao hơn của giới tôn giáo Do Thái giáo không chỉ ngoan cố bảo thủ và không có kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, mà còn kiêu ngạo và tự xưng công chính, và họ chỉ đơn giản đã từ chối chấp nhận lẽ thật. Đây là một trong những lý do cho sự chống đối của họ đối với Đức Chúa Trời.

Một lý do khác là, vì những lời và công tác của Đức Chúa Jêsus đã sở hữu lẽ thật và thẩm quyền, có thể cung cấp cho những nhu cầu của cuộc sống con người, ngày càng nhiều thường dân Do Thái đã bắt đầu đi theo Đức Chúa Jêsus, và vì thế các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si càng lo lắng về việc tất cả thường dân đều đi theo Ngài. Khi mọi người không còn tôn thờ họ hay đi theo họ nữa, họ càng trở nên lo lắng, bởi vì họ biết rõ trong lòng rằng thẩm quyền và quyền năng của lời và công tác của Đức Chúa Jêsus vượt xa tầm với của họ, và chừng nào Đức Chúa Jêsus còn trên trái đất, sẽ ngày càng có nhiều thường dân rời bỏ họ và đi theo Đức Chúa Jêsus, và sẽ có ít người hơn trong đền thờ, khiến họ không thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống của uy quyền tối cao, được những người khác ủng hộ và chu cấp nữa. Do đó, Đức Chúa Jêsus đã trở thành như một cây kim trong mắt họ hoặc một cái gai trong xác thịt của họ, và Ngài trở thành một kẻ thù đáng ghét mà họ không thể cùng tồn tại. Vì vậy họ đã bàn bạc về Đức Chúa Jêsus, nói rằng: “Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa” (Giăng 11:47-48). Nhằm bảo vệ địa vị của mình, họ đã nghĩ về mọi thứ họ có thể làm và sử dụng mọi loại phương pháp hèn hạ để đưa ra những cáo buộc giả chống lại Đức Chúa Jêsus. Họ đã báng bổ và lên án công tác của Đức Chúa Jêsus, họ đã phỉ báng và vu khống Đức Chúa Jêsus, nói rằng Ngài đã dựa vào Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ (xem Ma-thi-ơ 12:24), và họ đã đưa ra lời chứng dối, buộc tội và dựng chuyện về Đức Chúa Jêsus (xem Mác 14:55-58). Họ thậm chí còn thông đồng với những người cầm quyền của Rô-ma để đóng đinh Ngài trên thập tự giá một cách tàn nhẫn. Khi Đức Chúa Jêsus phục sinh, Ngài đã xuất hiện trước mặt các môn đệ của Ngài trong 40 ngày và sau đó thăng thiên, quyền năng và các phép lạ đi kèm với việc truyền bá Phúc Âm của họ. Những sự thật này đã đủ để xác nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thật, rằng công tác của Ngài chứa đựng công tác của Đức Thánh Linh, rằng nó đã được Đức Thánh Linh ủng hộ, và rằng nó là con đường thật! Trong những trường hợp này, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đó đã không những không suy nghĩ lại về tình trạng của họ, mà trái lại họ đã hành động nhân danh “giữ vững luật pháp và bảo vệ con đường thật” và họ đã tiếp tục lợi dụng quyền lực của mình bằng cách thông đồng với những kẻ cai trị của họ để tăng cường đàn áp điên cuồng, bắt bớ và tàn sát những người đi theo Đức Chúa Jêsus. Họ đã làm mọi thứ trong quyền lực của mình để ngăn mọi người đi theo Đức Chúa Jêsus, họ thậm chí còn nghiêm cấm bất kỳ ai rao truyền danh của Đức Chúa Jêsus… Nhằm bảo vệ địa vị và sinh kế của riêng họ, thực sự không có tội ác nào mà họ sẽ không phạm, điều này đã phơi bày hoàn toàn bản tính xấu xa của họ là căm ghét lẽ thật và là kẻ thù của Đấng Christ. Đây là lý do khác cho sự chống đối điên cuồng và sự lên án Đức Chúa Jêsus của họ. Những việc ác của họ đã xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời và đã khuấy động cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, toàn bộ chủng tộc Do Thái đã phải chịu nỗi đau chưa từng có của sự nô dịch hóa quốc gia, đó là cái giá đau đớn mà họ đã phải trả cho việc chống đối Đức Chúa Trời và lên án Đức Chúa Trời.

Giờ đây chúng ta đang ở trong những ngày sau rốt, và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một sự cứu rỗi lớn hơn cho những ai đã được Ngài cứu chuộc. Sự cứu rỗi này là Đức Chúa Trời một lần nữa trở nên xác thịt và bày tỏ lẽ thật để phán xét và thanh tẩy con người. Hiện nay Ngài thực hiện một công tác phán xét mới bắt đầu với nhà của Đức Chúa Trời. Giai đoạn công tác này sẽ hoàn toàn giải thoát con người khỏi tâm tính bại hoại theo Sa-tan của họ. Nó sẽ giải phóng con người khỏi ảnh hưởng tối tăm của Sa-tan và biến loài người thành một loài biết đến Đức Chúa Trời, hòa hợp với Đức Chúa Trời và thực sự thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho nhờ đó loài người sẽ đạt được sự cứu rỗi và được Đức Chúa Trời thu nhận. Đây là giai đoạn cuối cùng của công tác trong kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời. Kể từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và bắt đầu công tác của Ngài, những người từ các giáo phái khác nhau yêu mến lẽ thật và mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã xác định rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mang thẩm quyền và quyền năng, và rằng chúng là sự bày tỏ của lẽ thật, và thực sự là tiếng của Đức Chúa Trời, và vì vậy họ đã từng người một chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt. Cảnh tượng chưa từng có của việc mọi dân tộc đều đổ lên núi đã xuất hiện. Giờ đây, Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng hiện đang lan rộng khắp mọi quốc gia và theo mọi hướng trên toàn thế giới; các chi nhánh mới của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được thiết lập nối tiếp nhau tại các quốc gia và khu vực ở nước ngoài; ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới đã bắt đầu chấp nhận Phúc Âm của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt. Điều này hoàn toàn bộc lộ sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đối mặt với mọi lẽ thật này, đối mặt với một điều kỳ diệu quá vĩ đại và lời chứng về công tác của Đức Thánh Linh, các nhà lãnh đạo trong giới tôn giáo đã nhắm mắt làm ngơ và không hề được chúng làm cho cảm động một chút nào. Những người này giống như người Pha-ri-si, họ không nhận ra rằng công tác của Đức Thánh Linh đang tiếp tục tiến về phía trước, và công tác của Đức Chúa Trời luôn luôn mới và không bao giờ cũ. Họ chỉ thừa nhận một nguyên tắc bất di bất dịch: Bất kỳ lời rao giảng nào nói rằng Chúa đã đến trong xác thịt đều là giả dối; tất cả những ai rao giảng về một Đức Chúa Trời mang một danh khác với Đức Chúa Jêsus đều là những kẻ dị giáo; tất cả những lời của Chúa đều nằm trong Kinh Thánh, bất kỳ điều gì vượt ra ngoài Kinh Thánh đều không phải là con đường thật, và việc không tuân theo những yêu cầu mà Đức Chúa Trời đã có cho con người trong Thời đại Ân điển là vượt ra khỏi những lời dạy dỗ của Đấng Christ. Hơn nữa, họ thậm chí tin tưởng với sự tự tin tột độ rằng họ thành thạo Kinh Thánh và đã đạt được sự sống sau khi đã làm việc và rao giảng trong nhiều năm, rằng chỉ những điều nào họ chấp nhận, có kiến thức và nắm giữ mới là con đường thật, và bất kỳ thứ gì nằm ngoài điều này đều là dị giáo hoặc là một tà phái. Những người này đã phân định ranh giới chắc chắn cho Đức Chúa Trời bên trong Kinh Thánh, và họ đã phân định ranh giới cho Ngài bên trong công tác của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Cho dù công tác do Đức Chúa Trời Toàn Năng mang lại chứa đựng bao nhiêu lẽ thật, nó có bao nhiêu công tác của Đức Thánh Linh, nó có thể cung cấp cho nhu cầu của mọi người như thế nào, và có bao nhiêu sự thật để xác minh nó, họ không thừa nhận rằng điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Họ không những không tìm kiếm hoặc điều tra công tác của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt, mà họ còn thù địch với nó và họ chối bỏ nó, đến mức họ báng bổ xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, miệt thị và lên án công tác và lời của Đấng Christ trong những ngày sau rốt. Họ cũng giống như những người Pha-ri-si thời xưa – ngoan cố và kiêu ngạo, xem thường lẽ thật và báng bổ Đức Thánh Linh! Nó giống như những gì Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu một người chỉ biết đến Đức Chúa Trời từ một giai đoạn công tác của Ngài, thì kiến thức của họ quá ít ỏi, và không hơn một giọt nước trong đại dương. Nếu không, tại sao nhiều kẻ bảo vệ tôn giáo xưa kia lại đóng sống Ngài lên thập tự giá? Đó chẳng phải vì con người giới hạn Đức Chúa Trời trong những thông số nào đó sao? Chẳng phải nhiều người chống đối Đức Chúa Trời và cản trở công tác của Đức Thánh Linh bởi vì họ không biết đến những công tác khác nhau và đa dạng của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, bởi vì họ chỉ sở hữu một chút ít kiến thức và giáo lý để đo lường công tác của Đức Thánh Linh sao? Mặc dù kinh nghiệm của những kẻ đó hời hợt, nhưng họ kiêu ngạo và hay nuông chiều từ trong bản tính và họ khinh thường công tác của Đức Thánh Linh, phớt lờ những sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, và hơn thế nữa, dùng những lý lẽ tầm thường cũ rích để ‘kiểm chứng’ công tác của Đức Thánh Linh. Họ cũng vờ vịt, hoàn toàn tin chắc về kiến thức và học thức uyên bác của chính mình, và tin rằng họ có thể chu du khắp thiên hạ. Chẳng phải những kẻ như thế là những kẻ bị Đức Thánh Linh khinh thường và loại bỏ, và họ sẽ bị thời đại mới loại trừ sao? Chẳng phải những kẻ đến trước Đức Chúa Trời và công khai chống đối Ngài là những kẻ tầm thường ngu dốt và thiếu thông tin, những kẻ chỉ đơn thuần cố gắng thể hiện mình tài giỏi đến mức nào sao? Chỉ với chút kiến thức ít ỏi về Kinh Thánh, họ cố chạm chân vào ‘giới hàn lâm’ của thế giới; chỉ với một giáo lý nông cạn để dạy mọi người, họ cố gắng làm đảo lộn công tác của Đức Thánh Linh và cố làm cho nó xoay quanh quá trình tư duy của chính họ. Với cái nhìn thiển cận như thế, họ cố gắng thấy được 6.000 năm công tác của Đức Chúa Trời trong một cái liếc mắt. Những người này chẳng có lí do gì đáng để nói đến! Thực tế là, kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng nhiều, họ càng chậm phán xét công tác của Ngài. Hơn nữa, họ chỉ nói một chút trong kiến thức của họ về công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, nhưng họ không vội vàng khi phán xét. Con người càng biết ít về Đức Chúa Trời, thì họ càng kiêu ngạo và tự tin quá mức, và họ càng bừa bãi tuyên bố về hữu thể của Đức Chúa Trời – nhưng họ chỉ nói lý thuyết, và không đưa ra chứng cớ xác thực. Những kẻ như thế thật vô giá trị. Những kẻ xem công tác của Đức Thánh Linh như một trò chơi là những kẻ phù phiếm! Những kẻ thiếu cẩn trọng khi bắt gặp công tác mới của Đức Thánh Linh, những kẻ ăn nói huyên thuyên, vội vàng phán xét, những kẻ cho phép bản năng tự nhiên của mình chối bỏ sự đúng đắn của công tác của Đức Thánh Linh, và những kẻ cũng xúc phạm và phỉ báng nó – chẳng phải những kẻ bất kính như thế không biết gì về công tác của Đức Thánh Linh sao? Hơn nữa, chẳng phải họ là những kẻ vô cùng ngạo mạn, những kẻ vốn dĩ kiêu căng và bất trị sao?” (“Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Khi những người thực sự tin vào Chúa trở lại Hội Thánh Đức Chúa trời Toàn Năng với số lượng lớn, việc mở rộng dần dần công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt đạt đến đỉnh điểm. Nhưng ngay cả khi công tác của Đức Thánh Linh rất hưng thịnh, điều đó vẫn không khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo, là những người đã quen vô cùng kiêu ngạo và là những chuyên gia về tôn giáo ra lệnh cho những người xung quanh, phải suy gẫm về bản thân họ, cũng không cúi thấp đầu kiêu ngạo của họ xuống để tìm kiếm và điều tra. Ngược lại, những người này nhận ra rằng vị trí của họ ngày càng trở nên bấp bênh và rằng họ có thể đổ bất kỳ lúc nào, và thậm chí còn hơn thế nữa, họ sợ rằng mọi người khác sẽ hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng và sẽ không ai đi theo họ, và các nhà thờ của họ sẽ đóng cửa và đình chỉ kinh doanh. Kết quả là, nhằm “cứu vãn”, các mục sư, các bậc trưởng lão, các nhà lãnh đạo và các đồng nghiệp từ các giáo phái khác nhau hành động nhân danh “canh giữ bầy cho Chúa và giữ vững con đường thật”. Họ đã bịa đặt và phân phát các tài liệu tuyên truyền báng bổ và công kích Đức Chúa Trời Toàn Năng một cách bừa bãi, và họ đã đăng chúng lên các loại diễn đàn mạng khác nhau kích động mọi người chống đối Đức Chúa Trời. Họ thậm chí còn nói những điều xuyên tạc và bóp méo sự thật, phỉ báng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là một giáo phái dị giáo, và họ nghiêm cấm các tín hữu của họ đọc sách của Tia Chớp Phương Đông hoặc nghe các bài giảng của Tia Chớp Phương Đông. Họ không cho phép tín hữu tiếp đón những người rao giảng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt hoặc thậm chí bất kỳ người lạ nào, và họ tuyệt đối đi ngược lại những lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển khi Ngài yêu cầu con người phải tiếp đãi khách lạ với lòng thương xót. Những người này hoàn toàn nhận thức được rằng những người đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng là những người tốt bụng, thực sự tin vào Đức Chúa Trời, và họ thậm chí còn nhận thức rõ hơn rằng không có ý định xấu xa nào trong việc những người này rao giảng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, nhưng họ vẫn lăng mạ và đuổi những người này đi một cách thiếu văn hóa và tàn nhẫn, và thậm chí tấn công các anh chị em truyền bá Phúc Âm về thể chất. Điều gây sửng sốt nhất là, mặc dù là những người tin vào Đức Chúa Trời, những người này lại thông đồng với chế độ Sa-tan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham gia vào công việc mờ ám và xấu xa là bán đứng Chúa và bán đứng bạn bè của họ, theo dõi, giám sát và báo cáo về những anh chị em truyền bá Phúc Âm của những ngày sau rốt, và họ thậm chí còn làm gián điệp bên trong hội thánh để thu thập thông tin cho việc bí mật bắt giữ các Cơ Đốc nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dường như họ chỉ có thể cảm thấy nhẹ nhõm khỏi sự thù hận trong lòng bằng cách loại bỏ những người làm chứng cho Đức Chúa Trời ngay lập tức và bãi bỏ công tác mới của Đức Chúa Trời. Chẳng phải những nhà lãnh đạo tôn giáo này đều là những đầy tớ xấu xa mà Đức Chúa Jêsus đã nói đến sao? Đức Chúa Jêsus đã phán: “Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. Ðến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! hãy giết nó đi, và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy, khi người chủ vườn đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào? Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa” (Ma-thi-ơ 21:33-41). Do đó, có thể thấy rằng nguyên nhân gốc rễ của việc các mục sư và các bậc trưởng lão trong giới tôn giáo lên án và chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt cũng giống như những người Pha-ri-si Do Thái đã chống đối Đức Chúa Jêsus – họ luôn âm mưu vì địa vị riêng của họ, hối hả vì lợi ích riêng của họ, đặt tất cả tấm lòng và sức lực của họ vào việc thỏa mãn những khát khao riêng của họ. Thực chất bản tính theo Sa-tan của họ khiến họ chán ngán lẽ thật, căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời vì thế bị vạch trần. Khi Đức Chúa Jêsus đến, Ngài đã vạch trần những người Pha-ri-si Do Thái giả hình; giờ đây Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến trong những ngày sau rốt và Ngài hoàn toàn vạch trần các thế lực địch lại Đấng Christ của giới tôn giáo! Nếu không phải vì Đức Chúa Trời xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài, thì không ai sẽ có thể nhìn rõ bộ mặt thách thức Đức Chúa Trời thực sự của các mục sư và các bậc trưởng lão trong giới tôn giáo. Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời nhập thể thực sự vạch trần con người.

Sau sự thông công này, tôi tin rằng giờ đây mọi người sẽ có một số hiểu biết về nguyên nhân gốc rễ tại sao giới tôn giáo luôn chống đối công tác mới của Đức Chúa Trời! Những thường dân Do Thái trong thời đại của Jêsus đã không có kiến thức về thực chất của người Pha-ri-si, là chống đối Đức Chúa Trời và căm ghét lẽ thật, và vì vậy họ đã tôn thờ và đi theo những người đó. Họ đã không tìm kiếm hay điều tra công tác mới của Đức Chúa Trời, mà chỉ mù quáng từ chối và chống đối nó, và cuối cùng đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Điều này dẫn đến việc dân tộc Y-sơ-ra-ên bị nô dịch hóa trong gần hai nghìn năm và sự tàn sát vô số người Do Thái. Giờ đây, công tác phán xét bắt đầu trong nhà của Đức Chúa Trời đang được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện đã đạt đến một sự kiện chưa từng có, và sẽ sớm kết thúc trong vinh quang khi Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ xuất hiện công khai cho mọi quốc gia và dân tộc. Giờ đây tại thời khắc quan trọng này, chúng ta chú ý đến những lời của các mục sư và các bậc trưởng lão, hay chúng ta điều tra công tác mới của Đức Chúa Trời? Câu hỏi này liên quan trực tiếp đến việc chúng ta có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay không. Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27). Bạn có phải là một trong những con chiên của Đức Chúa Trời không? Vậy thì bạn nên lựa chọn như thế nào?

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan