Tin vào những tin đồn có nghĩa là đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt

16/01/2021

Nhiều anh chị em không thể chú ý mỗi khi họ nghe ai đó nói về Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt, và không dám chấp nhận những điều được rao giảng bởi vì họ đã bị hoảng sợ bởi những tin đồn giật gân được bịa đặt ra trong giới tôn giáo. Họ có thể nghe ai đó nói rằng: “Những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự là một thứ gì đó – bạn sẽ bị lừa gạt ngay khi bạn tiếp xúc với họ. Có nhiều tín hữu thật từ mọi giáo phái, là những con chiên tốt và thậm chí là những con chiên đầu đàn có tố chất tốt, nhưng họ đang bị đánh cắp bởi những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng…” Hoặc một số người đã nói rằng: “Những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự nhiệt tình về việc truyền bá Phúc Âm. Nếu họ cải đạo cho một tín hữu thì họ sẽ nhận được giải thưởng 2.000 Nhân dân tệ, nếu họ cải đạo cho một người lãnh đạo hội thánh thì họ có thể nhận được 10.000 đến 20.000 Nhân dân tệ…” Và vẫn còn những người khác đã nói rằng: “Họ không giữ những ranh giới tốt đẹp giữa nam và nữ – tất cả bọn họ đều rất lăng nhăng. Nếu bạn tham gia với họ, bạn sẽ không bao giờ thoát được. Nếu bạn cố thoát, họ sẽ móc mắt bạn ra và cắt đứt tai của bạn, hoặc họ sẽ đánh gãy chân của bạn…” vân vân và vân vân. Chính những tin đồn như thế đã ngăn chặn một số anh chị em, là những người không biết rõ sự thật, khỏi việc tìm kiếm và nghiên cứu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt. Hỡi những anh chị em tin vào những tin đồn, anh chị em đã nghiêm túc xem xét hoặc điều tra xem liệu có bất kỳ cơ sở nào cho những điều này, và liệu chúng có phù hợp với sự thật hay chưa? Anh chị em đã bao giờ suy nghĩ về những loại hậu quả thảm khốc nào sẽ xảy ra nếu anh chị em mù quáng tin vào tất cả những tin đồn mà anh chị em nghe thấy và bỏ lỡ cơ hội để chào đón Chúa đến chưa? Bây giờ, trước tiên chúng ta sẽ có một sự thông công đơn giản về những tin đồn này để anh chị em của chúng ta có thể thấy rõ thực chất của chúng, và có sự phân biệt rõ ràng về việc ai là người thực sự đang loan truyền chúng, những động cơ đằng sau sự bịa đặt của họ, và mục tiêu nào họ muốn đạt được.

Tin vào những tin đồn có nghĩa là đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt

Tin đồn nói rằng: Những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự là một thứ gì đó – bạn sẽ bị lừa gạt ngay khi bạn tiếp xúc với họ. Có nhiều tín hữu thật từ mọi giáo phái, là những con chiên tốt và thậm chí là những con chiên đầu đàn có tố chất tốt, nhưng họ đang bị đánh cắp bởi những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng…” Ngày nay, hầu hết những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng quả thật đều đến từ nhiều giáo phái khác nhau, và trong số họ, rất nhiều người đến từ các giáo phái của họ có tố chất, hiểu biết sâu sắc, và là những người tìm kiếm tận tụy, nhưng việc nói rằng tất cả họ đều bị lừa gạt là lời vu khống hiểm độc, chỉ thế thôi. Cứ nghĩ về điều đó mà xem: Có thể nào rất nhiều người sùng đạo đến từ các giáo phái khác nhau để chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt thảy đều bị lừa gạt? Có lý nào họ đã là tín hữu trong rất nhiều năm và biết rõ Kinh Thánh mà không có sự phân biệt? Ngay cả khi mọi người bị lừa gạt, họ chỉ có thể không phải là những người tìm kiếm, là những người ăn bánh và được no nê, và là những người bị bối rối trong đức tin của họ. Làm sao thậm chí có thể có rất nhiều người tìm kiếm và rất nhiều người có niềm tin chân thành vào Đức Chúa Trời đã bị lừa gạt? Như mọi người đều biết, Kinh Thánh từ lâu đã nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ đến trong những ngày sau rốt “như kẻ trộm” để “đánh cắp” báu vật, rằng Ngài sẽ “đánh cắp” những ai là “báu vật”. Điều này có nghĩa là tất cả những ai bị “đánh cắp” đều là những người có tố chất tốt, họ có thể hiểu và chấp nhận lẽ thật, và biết tiếng của Đức Chúa Trời. Những người đã bị “đánh cắp” thảy đều là những con chiên tốt và sự trở lại của Chúa là để cứu và hoàn thiện họ. Rõ ràng là việc bị “đánh cắp” thực ra là đang được cất lên để gặp Chúa. Những người có đức tin thật vào Chúa từ các giáo phái khác nhau đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và thấy rằng Ngài đã tiết lộ những sự mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại cũng như mối quan hệ giữa Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển, Thời đại Vương quốc (ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời), lẽ thật và câu chuyện bên trong Kinh Thánh, tầm quan trọng của công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, cách nào Đức Chúa Trời phân loại con người theo loại của họ và quyết định kết quả của họ, và cuối cùng là cách nào Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại và cách nào vương quốc của Đấng Christ sẽ được nhận ra. Nhìn thấy những điều này, họ có thể xác nhận trong lòng rằng đây là tiếng của Đức Chúa Trời, và rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là những gì đã được nói tiên tri nhiều lần trong Khải huyền: “lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”. Tất cả đều là lẽ thật, và họ đã nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus trở lại và vì thế từng người một đã quay về với Ngài. Nếu nó không phải là sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, thì ai khác sẽ có thẩm quyền và quyền năng để chinh phục các anh chị em từ tất cả các giáo phái và biến tất cả các đức tin trở thành một? Chính bởi vì Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus, là Đấng đã trở lại và là Đấng đã xuất hiện và làm việc trong những ngày sau rốt, mà những người thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời và thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, vì vậy họ chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt. Ai lại không muốn làm một nữ đồng trinh khôn ngoan và đi theo bước chân của Chiên Con? Đây là lý do khiến rất nhiều người tìm kiếm từ các giáo phái khác nhau đã chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt. Tư tưởng cho rằng những ai đã chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt đều bị lừa gạt rõ ràng là một lời nói dối hoàn toàn, đó là sự phỉ báng, và đó là sự báng bổ đối với Đức Chúa Trời.

Một số người đã nói rằng: “Những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự nhiệt tình về việc truyền bá Phúc Âm. Nếu họ cải đạo cho một tín hữu thì họ sẽ nhận được giải thưởng 2.000 Nhân dân tệ, nếu họ cải đạo cho một người lãnh đạo hội thánh thì họ có thể nhận được 10.000 đến 20.000 Nhân dân tệ…” Trong lời nói dối này, có đề cập rằng những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng rất nhiệt tình về việc truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mặc dù phần này quả thật là thực tế, nhưng phần còn lại về việc bị mua chuộc bằng tiền để truyền bá Phúc Âm của Ngài và về sự nhiệt tình của họ bị thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân, hoàn toàn là lời ngông cuồng bịa đặt và là một tin đồn mang tính phỉ báng. Sự thật là, những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, là những người truyền bá Phúc Âm của Ngài, không nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Ngược lại, họ dùng tiền tiết kiệm của riêng mình để làm điều đó, và đôi khi dùng tất cả những gì họ có. Lý do họ rất nhiệt tình không phải vì họ bị mua chuộc bằng tiền, mà thay vào đó, là vì họ đã hiểu lẽ thật từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thực sự thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, nhận được sự cứu rỗi tuyệt vời của Ngài, trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, và cảm nhận được niềm háo hức của Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người. Do đó, họ sẵn sàng tiêu tốn tất cả những gì họ có và chịu đựng bất kỳ khó khăn hoặc sỉ nhục nào để truyền bá Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời. Họ cũng giống như những môn đệ đầu tiên của Đức Chúa Jêsus Christ, là những người đã nghe tiếng của Đức Chúa Trời thông qua công tác và lời của Đức Chúa Jêsus, nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si mà họ đã chờ đợi, và thấy rằng Ngài sẵn sàng hy sinh chính mình Ngài để cứu nhân loại, chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tình yêu của Đức Chúa Trời rất tuyệt vời, rất thật! Được cảm động bởi Đức Thánh Linh, được thúc đẩy bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, họ đã sẵn sàng từ bỏ gia đình và sự nghiệp, chịu đựng mọi loại áp bức và khó khăn để truyền bá tin tức, để làm chứng cho Chúa. Điều đó là đúng! Có lẽ một số anh chị em đã nhìn và nghe thấy kiểu “đền bù” mà những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nhận được khi họ truyền bá Phúc Âm: Một số người bị sỉ nhục, số khác bị đánh đập bằng dùi cui, một số bị săn đuổi, và số khác thậm chí bị kết án và bị cầm tù bởi tay của những kẻ cầm quyền; họ phải chịu mọi loại bắt bớ… Tôi khuyên giục mọi người hãy cân nhắc điều này: Ai sẽ sẵn lòng chịu đựng những sự rủa sả, đánh đập và sỉ nhục để truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt nếu đó không phải là vì tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Thánh Linh? Ai sẽ mạo hiểm những mối nguy của nhà tù và thậm chí cả mạng sống của mình để truyền bá Phúc Âm về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt nếu đó không phải là vì công tác của Đức Chúa Trời? Vì vậy: “Nếu họ cải đạo cho một tín hữu thì họ sẽ nhận được giải thưởng 2.000 Nhân dân tệ, nếu họ cải đạo cho một người lãnh đạo hội thánh thì họ có thể nhận được 10.000 đến 20.000 Nhân dân tệ” không gì khác hơn là một lời nói dối, một sự bịa đặt hoàn toàn.

Vẫn có những người khác đã nói rằng: “Họ không giữ những ranh giới tốt đẹp giữa nam và nữ – tất cả bọn họ đều rất lăng nhăng…” Về điểm này, chúng ta hãy xem những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Ta chính là Đức Chúa Trời thánh khiết; Ta không thể bị vấy bẩn, Ta cũng không thể sở hữu một ngôi đền ô uế” (“Chương 109” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Và quy định rất rõ ràng trong “Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc”: “Con người có tâm tính bại hoại và hơn nữa còn bị cảm xúc chi phối. Vì thế, tuyệt đối nghiêm cấm hai thành viên khác giới làm việc cùng nhau mà không có ai đi kèm khi phụng sự Đức Chúa Trời. Bất kỳ ai bị phát hiện làm như vậy sẽ bị khai trừ, không có ngoại lệ”. Chúng ta có thể thấy từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rằng tâm tính của Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính, và không tha thứ cho bất kỳ sự xúc phạm nào từ loài người. Ngài không sống trong một đền thờ ô uế. Đức Chúa Trời không muốn một người nào tham gia vào hành vi lăng nhăng. Mọi môn đồ của Đức Chúa Trời Toàn Năng phải tuân thủ nghiêm ngặt các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời, nếu không họ sẽ bị trục xuất khỏi hội thánh – không có ngoại lệ. Ngoài ra, các anh chị em là những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng chủ yếu được rút ra từ những người tìm kiếm chân chính từ nhiều giáo phái khác nhau; một vài người trong số họ là những người lãnh đạo và những đồng nghiệp từ các giáo phái khác nhau. Họ biết từ Thời đại Ân điển rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời kỵ tà và khinh miệt hành vi lăng nhăng. Họ đã luôn giữ các điều răn của Đức Chúa Jêsus, điều mà những người tôn kính thực sự đã luôn thực hiện trong quá khứ. Có ai giống như vậy sẽ cố tình vi phạm các sắc lệnh quản trị của Thời đại Vương quốc ngày nay không? Vì vậy, anh chị em có thể thấy, gốc rễ của tin đồn này chỉ đơn giản là vô lý và hoàn toàn nhằm mục đích như một chiến dịch bôi nhọ.

Một số người đã nói rằng: “Tia Chớp Phương Đông là một tổ chức tội phạm thế giới ngầm. Nếu bạn tham gia với họ, bạn sẽ không bao giờ thoát được. Nếu bạn cố thoát, họ sẽ móc mắt bạn ra và cắt đứt tai của bạn, hoặc họ sẽ đánh gãy chân của bạn…” Khi họ nói đến các tổ chức thế giới ngầm, tất cả chúng ta đều biết rằng chúng bao gồm những kẻ giết người, kẻ phóng hỏa, kẻ trộm và kẻ cướp, là những kẻ làm mọi loại điều ác. Không ai muốn khiêu khích những hạng người đó. Ngay cả chính quyền Trung Quốc và cảnh sát của nó cũng sẽ không dám dính líu với một số người trong bọn họ, chẳng phải đúng thế sao? Vì vậy, hãy nhìn vào các anh chị em truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt. Khi họ ra đi để mang mọi người đến với Đức Chúa Trời, họ chịu bị ném ra ngoài, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị tấn công bởi những con chó, bị bắt, bị cầm tù, và thậm chí bị tra tấn. Họ phải chịu mọi kiểu đối xử tàn nhẫn. Nếu những anh chị em này thực sự là những thành viên của một tổ chức thế giới ngầm, liệu có ai thực sự dám đối xử với họ như vậy không? Họ có chịu đựng sự lăng mạ bằng lời nói mà không đáp trả không? Họ có bị đánh đập mà không đánh trả không? Anh chị em có biết bất kỳ tên tội phạm nào như vậy không? Có thể nào bất kỳ ai tham gia vào loại hoạt động đó lại thực sự tin vào Đức Chúa Trời không? Nếu họ tin vào Đức Chúa Trời, họ có thể có công tác của Đức Thánh Linh không? Họ có thể rao giảng Phúc Âm cho những người tìm kiếm tương đối tận tụy không? Hơn nữa, có nhiều anh chị em từ các giáo phái khác nhau đã nghe Phúc Âm của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt. Cho dù họ đã chấp nhận Phúc Âm và sau đó rút khỏi hội thánh vì bất kỳ lý do gì, hoặc họ đã không bao giờ chấp nhận nó ngay từ đầu, thì ai trong số họ đã bị móc mắt, bị cắt tai hoặc bị bẻ gãy chân? Dựa theo điều này, phải có một số người đã bị móc mắt, bị bẻ gãy chân. Anh chị em đã thấy một người nào chưa? Nếu thực sự có một người, thì chẳng phải chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã đưa vụ này ra xét xử tại một tòa án, đưa ra một bản án, và sau đó huy động tất cả báo chí để lan truyền tin tức trên khắp thế giới sao? Có bất kỳ cơ sở thực tế nào cho những điều mà những kẻ buôn tin đồn này đã nói không? Cũng không có bất kỳ cơ sở thực tế nào khi họ nói những điều như: “Nếu bạn tham gia vào việc tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, một khi bạn bước vào, bạn sẽ không bao giờ thoát ra được”. “Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc” có viết: “Những người thân không có đức tin (con cái, vợ chồng, anh chị em hay cha mẹ ngươi, v.v.) không nên bị ép buộc vào hội thánh. Nhà của Đức Chúa Trời không thiếu thành viên, và không cần phải tăng số lượng bằng những người không có ích gì. Tất cả những ai không hân hoan tin thì không được dẫn dắt vào hội thánh”. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng không cần những người không vui vẻ tin vào Đức Chúa Trời chỉ để bù đắp số lượng và khi rao giảng Phúc Âm, mọi người đặc biệt không thể lôi kéo người đi cùng hoặc ép buộc họ phải tin vào Đức Chúa Trời. Đây là sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời và mỗi người phải tuyệt đối tuân thủ điều này – nó không thể bị vi phạm. Sự thật là cánh cửa của Hội Thánh mở ra, và những ai muốn rời khỏi hội thánh và đức tin của họ có thể đi bất kỳ lúc nào. Sẽ không ai ép buộc họ. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng luôn cho mỗi người quyền tự do đưa ra lựa chọn của riêng mình. Trên thực tế, không phải những người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt không thể rời đi, mà là bản thân họ không muốn rời đi. Tại sao như vậy? Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự nhập thể của Đức Chúa Trời đã gây chấn động khắp mọi tôn giáo và lĩnh vực, nó đã ‘làm xáo trộn’ trật tự ban đầu của các giới tôn giáo, và nó đã làm rung động trái tim của tất cả những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Ai không đang tôn sùng? Ai không trông mong được nhìn thấy Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã đích thân ở giữa con người trong nhiều năm, nhưng mà con người chưa bao giờ nhận ra điều đó. Ngày nay, chính Đức Chúa Trời đã xuất hiện, và hiển lộ thân phận của Ngài cho công chúng – làm sao điều này không thể đem niềm vui đến cho lòng người?” (“Công tác và sự bước vào (10)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, và với sự nhập thể này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai có thể chấp nhận sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa, sẽ trở nên có thể trực tiếp chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. … Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống” (Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt). Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt quả thật đã gửi những làn sóng xung kích qua toàn bộ giới tôn giáo và nó đã rung động trái tim của những người khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Lý do các anh chị em từ các giáo phái khác nhau đã trở về với Đức Chúa Trời là bởi vì họ đã thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, nghe tiếng của Ngài, hiểu rằng Đấng Christ của những ngày sau rốt là lẽ thật, đường đi, và sự sống, và chỉ niềm tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng mới cho phép họ đạt được sự cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng. Ai sẽ muốn rời khỏi sau khi nhận được sự cứu rỗi như vậy? Do đó, thật dễ dàng để thấy rằng những tin đồn về việc mọi người không muốn rời khỏi là vì sợ bị móc mắt, bị cắt tai hoặc bị bẻ gãy chân chỉ là do những người có những động cơ thầm kín bịa đặt ra mà thôi.

Từ những gì chúng ta đã thông công ở trên, chúng ta có thể thấy rằng những lời bình luận vu khống về công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt không là gì ngoài những lời nói dối hoàn toàn là những sự bịa đặt không có cơ sở trong lẽ thật. Nếu chúng ta chỉ áp dụng một chút sự phân biệt ở đây thì những tin đồn này thực sự bắt đầu được làm sáng tỏ. Một tín hữu bịa đặt ra những lời nói dối và làm chứng dối là hành vi mà Đức Chúa Trời ghét nhất; nó bị Đức Chúa Trời lên án, như Kinh Thánh nói: “Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối” (Châm ngôn 12:17). “Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va” (Châm ngôn 12:22). Đức Chúa Jêsus đã phán: “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Biết rằng những lời nói dối bịa đặt và việc làm chứng dối là điều Đức Chúa Trời ghét, tại sao họ lại cố chấp làm điều này? Giăng đoạn 11 các câu 47-48 nói: “Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân ô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa”. Ma-thi-ơ đoạn 28 ghi chép sự việc này: Sau sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus, các thầy tế lễ cả của dân Do Thái, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si sợ rằng mọi người sẽ tin vào Đức Chúa Jêsus và rằng sau đó họ sẽ mất đi địa vị và thu nhập của mình. Vì vậy, họ đã thông đồng để che đậy sự thật rằng Đức Chúa Jêsus đã phục sinh. Họ đã mua chuộc các lính canh bằng bạc và bịa đặt những lời nói dối để thuyết phục mọi người rằng Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ phục sinh, nói rằng các môn đệ của Ngài đã lấy xác Ngài đi khi các lính canh đang ngủ. Từ đây chúng ta thấy rằng mọi người có thể cố ý bịa đặt ra những lời nói dối, phán xét và vu khống công tác của Đức Chúa Trời cũng như báng bổ Đức Chúa Trời. Họ làm điều này để bảo vệ danh tiếng, địa vị và lợi ích của riêng họ. Điều này cho thấy bản tính xấu xa của họ, rằng họ ghét lẽ thật và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Tương tự như lúc này, trong những ngày sau rốt. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đã mở rộng công tác của Ngài trong những ngày sau rốt tại Trung Quốc đại lục, rất nhiều tín hữu từ nhiều giáo phái tôn giáo khác nhau đã đến để chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời. Khi một số nhà lãnh đạo của các giáo phái này nhận thấy ngày càng nhiều người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng trong khi các tín hữu dưới quyền họ lại sụt giảm, thì họ bịa đặt mọi kiểu nói dối và vu khống để lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt hầu cho họ có thể bảo vệ địa vị và thu nhập của riêng mình. Đây là cách họ lừa gạt và làm cho các anh chị em sợ hãi để khiến họ sợ tìm kiếm, điều tra và chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt; mục đích của họ là gài bẫy và kiểm soát hội chúng của họ mãi mãi. Từ điều này chúng ta có thể thấy rằng các nhà lãnh đạo của các giáo phái khác nhau là những người Pha-ri-si thời hiện đại được tiết lộ bởi công tác của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt. Họ bịa đặt ra những tin đồn để bảo vệ địa vị và thu nhập của riêng họ – họ có những động cơ của họ, những mục tiêu của riêng họ trong việc này.

Nếu chúng ta không thể phân biệt được những lời nói dối được bịa đặt bởi giới tôn giáo và mù quáng đi theo chúng, thì chúng ta đứng về phía những kẻ vu khống, chống đối và làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ khiến người ta mất đi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, mà còn biến người ta trở thành mục tiêu cho sự ghê tởm, từ chối và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Điều này cũng giống như công tác của Đức Chúa Jêsus ở giữa dân Do Thái, nơi những người Pha-ri-si đã bịa đặt ra đủ kiểu nói dối và vu khống chống đối Ngài, cũng như nói rằng khả năng đuổi quỷ của Đức Chúa Jêsus chỉ là vì Ngài đang cầu khấn chúa quỷ, Bê-ên-xê-bun, nói rằng Ngài đã bị quỷ ám, cũng như những điều báng bổ khác. Vì những lời nói dối và những tin đồn của người Pha-ri-si, vì họ đã thiếu sự phân biệt, và vì họ đã không nghiên cứu kỹ công tác và lời của Đức Chúa Jêsus, nên nhiều người Do Thái đã đi con đường xấu xa chống đối Đức Chúa Trời, mù quáng chấp nhận những lời nói dối của người Pha-ri-si và tham gia với họ trong việc từ bỏ và giết chết Đức Chúa Jêsus. Người Pha-ri-si đã truyền bá những sự dối trá, đã vu khống và báng bổ Đức Chúa Trời, và tất cả chúng ta đều có thể đoán được kết cục mà họ đã gặp phải, nhưng còn những người Do Thái đã xem những lời nói dối và vu khống đó là sự thật – chẳng phải kết cục của họ cũng bi thảm như vậy sao? Họ đã phải chịu sự hủy diệt quốc gia chưa từng có và dân Do Thái đã tan lạc ra bốn phương. Họ đã không có nhà để trở về trong 2.000 năm. Chẳng phải những điều này là những hậu quả của việc xem những lời nói dối của người Pha-ri-si là sự thật và chống đối Đức Chúa Trời sao? Vậy thì, chúng ta có thể thấy rằng những người tin vào Đức Chúa Trời mà không có lòng tôn kính, những người không tìm kiếm hoặc điều tra công tác mới của Đức Chúa Trời, và những người dễ dàng tin vào những lời nói dối đều trở thành tòng phạm với Sa-tan và là những kẻ làm ác chống đối Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ chìm vào sự hủy diệt vì sự kháng cự này đối với Đức Chúa Trời. Điều này đã làm ứng nghiệm những gì được viết trong Kinh Thánh: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết” (Ô-sê-a 4:6). “Nhưng kẻ ngu dại chết, vì thiếu trí hiểu” (Châm ngôn 10:21).

Kinh Thánh nói rằng ma quỷ nói dối ngay từ đầu. Nói dối và vu khống là hai thủ đoạn phổ biến mà Sa-tan sử dụng để chống đối Đức Chúa Trời và lừa gạt mọi người, và những ý định xấu xa và xảo quyệt của nó được ẩn giấu bên trong. Tuy nhiên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời luôn đi trước những thủ đoạn của Sa-tan một bước. Sa-tan không chỉ không có khả năng phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, mà trái lại, nó còn phục dịch cho công tác của Đức Chúa Trời. Cũng giống như khi các thầy tế lễ cả người Do Thái, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã cố gắng rất nhiều để chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Jêsus; họ đã thông đồng với Rô-ma để đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá, nghĩ rằng họ đang thành công trong âm mưu của mình và họ sẽ xóa sổ công tác của Đức Chúa Jêsus, nhưng trước sự ngạc nhiên lớn của họ, Đức Chúa Jêsus đã phán: “Mọi việc đã được trọn”. Điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng những thủ đoạn của Sa-tan để đạt được kế hoạch quản lý của Ngài và để hoàn tất sự cứu chuộc nhân loại của Ngài. Ngày nay cũng không khác biệt. Mặc dù có những nhà lãnh đạo trong những giáo phái khác nhau, là những người sẽ không ngớt tạo ra những lời nói dối và những tin đồn để chống đối công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt, nhưng tất cả những điều này không chỉ không có khả năng gây tổn hại cho công tác của Đức Chúa Trời, mà trên thực tế, chúng còn hỗ trợ cho việc hoàn thành công tác của Ngài của những ngày sau rốt: công tác gặt hái và sàng sảy, tách lúa mì ra khỏi cỏ lùng, cừu ra khỏi dê, để phân loại con người theo loại của họ, và để thưởng cho người tốt và hành phạt kẻ ác. Qua kinh nghiệm thực tế của mình, chúng ta đã thấy rằng những lời nói dối của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và giới tôn giáo đã lừa gạt một số anh chị em không hiểu được tình hình thực sự. Tuy nhiên, qua việc tìm kiếm và điều tra công tác của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt và đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, những người thành thật tin vào Đức Chúa Trời và yêu mến lẽ thật thấy rõ thực tế rằng con đường thật đã phải chịu sự áp bức từ thời xa xưa. Họ hiểu rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và giới tôn giáo càng kháng cự và lên án nó bao nhiêu, thì đó càng là con đường thật bấy nhiêu – do đó họ quay trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng những ai ghê tởm và ghét lẽ thật thì dại dột lắng nghe những lời nói dối và những tin đồn và đi theo những người khác vì họ yêu thích sự xấu xa và ngưỡng mộ quyền lực. Kết quả là, họ bị vướng vào một mạng lưới dối trá và bị mắc kẹt bên ngoài cổng vương quốc. Chẳng phải đó là sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời sao? Những lời nói dối có thể kết chặt “cỏ lùng” lại với nhau, nhưng những lời nói dối này không giống với “những hạt lúa mì”. Cơn gió thổi bay trấu, trong khi cuối cùng những hạt đầy đặn sẽ được thu lượm vào kho. Theo cách này, những thủ đoạn của Sa-tan cuối cùng chỉ là những công cụ, là những đối tượng phục dịch để hoàn tất công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt là phân loại con người theo loại của họ, cũng như ban thưởng cho người tốt và hành phạt kẻ ác. Công tác của Đức Chúa Trời rất kỳ diệu và không thể dò lường.

Khi tôi đạt đến điểm này, tôi tin rằng anh chị em đã có được một số kiến thức về nguyên nhân của những tin đồn, thực chất của chúng, và tác hại của chúng! Và giờ đây, công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt đã đạt đến những tầm cao mới chưa từng có – nó tiếp cận kết thúc vinh quang của nó và Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ tiết lộ chính Ngài cho mọi quốc gia và mọi dân tộc nhìn thấy. Tại một thời điểm quan trọng như vậy, anh chị em có sẵn sàng đánh mất sự sống của mình chỉ vì bị lừa gạt bởi một số tin đồn không? Anh chị em có sẵn sàng bỏ lỡ trong gang tấc sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt vì điều đó không? Tôi tin rằng bất kỳ người thông minh nào chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn khôn ngoan.

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan