Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

SÁCH

 • Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt

  Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt

  Lần đầu tiên kể từ lúc sáng thế Đức Chúa Trời đã có lời tới toàn thể nhân loại. Đây là những lời nhắn nhủ đầu tiên bởi Đức Chúa Trời sống giữa nhân loại, qua đó Ngài đã phơi bày con người, hướng dẫn họ, phán xét họ, nói lời tận đáy lòng với họ, và như thế đây cũng là những lời đầu tiên mà Đức Chúa Trời để cho con người biết được dấu chân của Ngài, nơi Ngài đang cư ngụ, tâm tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là ai và có những gì, tâm tư của Đức Chúa Trời, và sự quan tâm của Ngài đến toàn nhân loại. Có thể nói rằng đây là những lời đầu tiên mà Đức Chúa Trời phán đến nhân loại từ thiên đàng thứ ba kể từ lúc sáng thế, và lần đầu tiên Đức Chúa Trời đã dùng danh tính cố hữu của Ngài để xuất hiện và bày tỏ lời trái tim Ngài đến nhân loại trong ngôn từ.

  Đọc Thêm
 • Những Lời Của Đấng Christ Trong Những Ngày Sau Rốt (Sự Tuyển Chọn)

  Những Lời Của Đấng Christ Trong Những Ngày Sau Rốt (Sự Tuyển Chọn)

  Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ vào những ngày sau rốt, biểu lộ lời nói để phán xét và thanh tẩy con người, và dẫn họ đi vào thời đại mới - Thời đại Vương quốc. Tất cả những ai tuân theo quyền thống trị của Đấng Christ sẽ có thể tận hưởng chân lý cao hơn, nhận được nhiều ngợi khen hơn, thật sự sống trong ánh sáng, và cũng có được lẽ thật, cách thức, và cuộc sống.

  Đọc Thêm
 • TUYỂN TẬP NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG

  Tuyển Tập Những Lời Của Đức Chúa Trời Toàn Năng

  Tuyển tập lời Đức Chúa Trời Toàn Năng về công tác của Ngài được bao gồm trong cuốn sách này và làm chứng cho tất cả những ai hy vọng và cầu nguyện cho sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, sự tái lâm của Đấng Cứu Thế ngự trên những đám mây trắng từ xa xưa, và làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Điều này dẫn dắt nhân loại nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng và Đức Chúa Jêsus là cùng một Đức Chúa Trời - Ngài là Chiên Con được tiên tri trong Sách Khải Huyền, Đấng đã mở quyển sách và bảy cái ấn.

  Đọc Thêm
 • Chiên Của Chúa Nghe Tiếng Của Chúa (Các Điều Thiết Yếu Cho Tín Đồ Mới)

  Chiên Của Chúa Nghe Tiếng Của Chúa (Các Điều Thiết Yếu Cho Tín Đồ Mới)

  Được tổng hợp trong quyển sách này là những lẽ thật mang tính khải tượng trong ba giai đoạn công tác của Chúa, các danh xưng của Ngài, lẽ mầu nhiệm trong sự nhập thể của Ngài, và làm sao để phân biệt giữa đường lối thật và những đường lối giả để những người gần đây mới chấp nhận công tác của Chúa trong những ngày sau rốt đọc và trang bị, và để họ có thể đặt nền tảng nhanh nhất có thể dựa trên những lẽ thật khải tượng trong công tác của Chúa.

  Đọc Thêm
 • Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

  Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

  Mọi tín đồ của Đức Chúa Trời đều có một câu chuyện đặc biệt về hành trình quay về với Ngài của riêng mình. Quyển sách này chia sẻ những kinh nghiệm của dân sự được Chúa chọn khi nhận được sự dẫn dắt từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Một số thoát khỏi những trói buộc và chỉ trích về những ý niệm tôn giáo của họ, một số thoát khỏi sự quấy phá và bức hại của các thế lực địch lại Đấng Christ trong các nhóm tôn giáo và các thế lực xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thậm chí một số khác còn nhận thức rõ được những xu hướng xấu xa của thế giới. Hết thảy họ cuối cùng đều quyết định con đường đúng là gì và đến trước ngôi của Đức Chúa Trời; đây là những câu chuyện cảm động của họ. Mỗi một kinh nghiệm độc nhất này tỏ lộ việc Sa-tan trói buộc và làm hại nhân loại như thế nào, và hơn nữa còn cho thấy thẩm quyền và quyền năng của lời Chúa và rằng chỉ có Chúa là tình yêu thương và sự cứu rỗi cho con người.

  Đọc Thêm
Chia sẻ
Tải xuống