Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Tấu nói Tin Lành | Mục sư của chúng tôi đã nói… 15:54
Thánh ca thờ phượng | Chúa đã tiền định đường con người phải đi 4:39
Tiểu phẩm Phúc Âm Tin Lành 2020 | Danh mới của Đức Chúa Trời 23:12
Thuyết ba ngôi phù hợp lời của Đức Chúa Trời không | Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất | Tấu nói Tin Lành 21:03
Kịch Ngắn Tin Lanh | Thật không thể thành giả | Làm sao phân biệt được Christ thật, Christ giả 20:06
Tin Lành Kịch ngắn 2019 - Nhìn xem! Đó là một Pha-ri-si thời hiện đại ! 26:31
Chúa Đang Gõ Cửa | Tiểu Phẩm Phúc Âm 2019 23:56
Nhạc Thánh Ca 2019 | Tình yêu của Chúa đưa chúng ta đến gần nhau 4:18
Ngợi khen tình yêu của Chúa | Chỉ có Đấng Tạo Hóa thương nhân loại này | Nhạc Thánh Tin Lành 6:42
Nhạc Thánh Tin Lành | Tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ trái tim con 4:08