Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Thánh ca Lời Chúa | Không con người nào có thể làm thay công tác của Đức Chúa Trời 4:09
Thánh ca Lời Chúa | Sự nổi loạn của loài người khơi dậy cơn thịnh nộ nơi Chúa 4:10
Thánh ca Lời Chúa | Đức Chúa Trời có đơn giản như ngươi tưởng? 4:52
Thánh ca ngợi khen | Thời Gian Đã Mất Sẽ Không Bao Giờ Quay Lại 2:35
Thánh ca độc tấu của Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng | Những kẻ từ bỏ Đấng Christ của những ngày sau rốt sẽ bị hành phạt mãi mãi 4:10
Thánh ca độc tấu của Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng | Người trẻ phải truy cầu điều gì | Nhạc Thánh Ca Tin Lành 4:18
Nhạc Thánh Tin Lành | Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng cách truy cầu lẽ thật 2:38
Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Chỉ có Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất 4:21
Thánh ca độc tấu của Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng | Đức Chúa Trời nhập thể là đáng mến nhất 4:13
Thánh ca Lời Chúa | Hậu quả khi nhân loại mất đi sự dẫn dắt của Chúa 5:25
Thánh ca Lời Chúa | Nguyên nhân gốc rễ của việc người Pha-ri-si chống lại Jêsusthe 4:57
Thánh ca Lời Chúa | Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời hoàn thiện con người bằng lời 4:21
Thánh ca Lời Chúa | Ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Chúa Trời 4:59
Thánh ca Lời Chúa | Vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rọi từ phương Đông 4:17
Tấu nói Phúc ÂmTin Lành | Tin vào Con thì được sự sống đời đời 19:31
Nhân loại phải thờ phượng Đức Chúa Trời mới có được vận mệnh tốt đẹp | Nhạc thánh Lời Chúa 4:26
Những người chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời đều được ban phước | Nhạc thánh Lời Chúa 3:20
Chúa lặng lẽ giáng lâm giữa chúng ta | Nhạc thánh ca Lời Chúa 2:46

Video Mới nhất trong các Series Khác