Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Những người chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời đều được ban phước | Nhạc thánh Lời Chúa 3:20
Chúa lặng lẽ giáng lâm giữa chúng ta | Nhạc thánh ca Lời Chúa 2:46
Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Tuyệt vời Xiết Bao Đấng Toàn Năng Đã Đến 3:34
Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời 3:22
Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật mãi mãi không thay đổi | Thánh ca ngợi khen 5:36
Con Ước Ao Được Bên Chúa Mỗi Ngày | Thánh ca thờ phượng 3:53
Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Nên biết Đức Chúa Trời qua Quyền tối thượng của Người đối với vạn vật 4:39
Ý Chí Cần Có Để Theo Đuổi Lẽ Thật | Nhạc Thánh Tin Lành 3:30
Mạn đàm Tin Lành | Vượt ra ngoài Kinh Thánh | giữ Kinh Thánh có thể vào Nước Trời không? 18:12
Tấu nói Tin Lành | Rốt cuộc Chúa đến như thế nào? 13:21
Tiểu phẩm Tin Lành | Cảnh sát chúc Tết 25:10
Tấu nói Tin Lành | Mục sư của chúng tôi đã nói… | tin Chúa nên nghe lời của ai? 15:54
Thánh ca thờ phượng | Chúa đã tiền định đường con người phải đi 4:39
Tiểu phẩm Phúc Âm Tin Lành 2020 | Danh mới của Đức Chúa Trời 23:12
Thuyết ba ngôi phù hợp lời của Đức Chúa Trời không | Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất | Tấu nói Tin Lành 21:03
Kịch Ngắn Tin Lanh | Thật không thể thành giả | Làm sao phân biệt được Christ thật, Christ giả 20:06
Tin Lành Kịch ngắn 2019 - Nhìn xem! Đó là một Pha-ri-si thời hiện đại ! 26:31
Chúa Đang Gõ Cửa | Tiểu Phẩm Phúc Âm 2019 23:56

Video Mới nhất trong các Series Khác