Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Đời sống Cơ Đốc nhân

Readings-a-christian-life

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Đời sống Cơ Đốc nhân

(Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”)
Được cập nhật gần nhất:

Bằng cách lắng nghe lời Đức Chúa Trời, bạn có thể được Đức Chúa Trời đích thân chăndắt và chăm tưới, hiểu thêm lẽ thật và bước lên con đường dẫn đến sự chuyển đổi tâm tính và đạt đượcsự cứu rỗi hoàn toàncủa Đức Chúa Trời.

Thêm
Được cập nhật gần nhất:17/01/2021