Về việc biết Đức Chúa Trời (Tuyển tập)

readings-on-knowing-God-selections

Về việc biết Đức Chúa Trời (Tuyển tập)

Hãy lắng nghe những bài đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và từ công tác cũng như lời Ngài, từ tâm tính mà Ngài bày tỏ, ta sẽ biết thân phận của Đức Chúa Trời, địa vị của Đức Chúa Trời, và thực chất của Đức Chúa Trời. Khi đó, ta sẽ tin rằng Đấng Christ của thời kỳ sau rốt – Đức Chúa Trời Toàn Năng – là Đấng cai trị vạn vật.

Thêm
Kết quả tìm kiếm
  • Tất cả

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger