Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Biết đến Đức Chúa Trời

readings-knowing-God

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Biết đến Đức Chúa Trời

(Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”)
Được cập nhật gần nhất:

Lắng nghe lời Đức Chúa Trời, biết đến công tác, tâm tínhcùngbản chất của Ngài, và đặt chân lên con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.

Thêm
Được cập nhật gần nhất:31/08/2021
Kết quả tìm kiếm
  • Tất cả

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger