Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt (Tuyển tập)

Readings-records-of-talks-of-Christ-of-the-last-days

Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt (Tuyển tập)

Hãy lắng nghe các bài đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể giúp giải quyết nhiều tình huống, nỗi khó khăn thực tế khác nhau mà chúng ta gặp phải trong quá trình tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, đồng thời hướng dẫn, dẫn dắt chúng ta hiểu lẽ thật và trưởng thành trong sự sống.

Thêm
Kết quả tìm kiếm
  • Tất cả

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger