Về việc mưu cầu lẽ thật (Tuyển tập)

audio-on-the-pursuit-of-the-truth

Về việc mưu cầu lẽ thật (Tuyển tập)

Lắng nghe những bài đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để hiểu mưu cầu lẽ thật nghĩa là gì, ý nghĩa của việc mưu cầu lẽ thật và cách mưu cầu lẽ thật, để có thể bước đi con đường mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi.

Thêm
Kết quả tìm kiếm
  • Về việc mưu cầu lẽ thật I

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger