Đọc Kinh thánh hàng ngày: Sự khôn ngoan của người đàn bà Sa-ma-ri

21/04/2021

Bởi Zhang Yiping

Câu chuyện về người đàn bà Sa-ma-ri được ghi lại trong Kinh thánh chắc hẳn đã quá quen thuộc với nhiều người. Người đàn bà Sa-ma-ri khi lấy nước đã gặp Chúa Jêsus, người đã xin nước uống từ bà, từ cuộc đối thoại giữa Chúa Jêsus và bà, bà nhận ra rằng Chúa Jêsus chính là Đấng Mê-si trong lời tiên tri.

Một người phụ nữ bình thường, không hiểu biết nhiều về Kinh thánh có thể nhận ra Chúa Jêsus là Mê-si, Đấng phải đến, đây thực sự khiến chúng ta kinh ngạc. Chúng ta đều biết rằng Chúa Jêsus đã làm việc trên đất trong ba năm rưỡi, nhiều người đã được tiếp xúc thời gian ngắn với Chúa, càng nhiều người đã nghe Chúa Jêsus giảng đạo, nhưng trên thực tế, người có thể nhận ra Chúa Jêsus là Mê-si, Đấng phải đến thì rất ít. Thế người đàn bà Sa-ma-ri là làm thế nào nhận ra Chúa Jêsus là Đấng Mê-si chứ? Đó là sự ưu ái đặc biệt của Chúa Jêsus hay là có bí quyết gì? Chúng ta có thể đi vào “Câu chuyện của người đàn bà Sa-ma-ri” để cùng nhau tìm đáp án của câu hỏi.

Trên Kinh thánh ghi chép: “Một người đờn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống. Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đờn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Uûi kìa! ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đờn bà Sa-ma-ri sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri.) Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Ðức Chúa Trời, và biết người nói: ‘Hãy cho ta uống’ là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. … Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đờn bà thưa: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Người đờn bà thưa rằng: Tôi không có chồng. Ðức Chúa Jêsus lại phán: Ngươi nói rằng: Tôi không có chồng, là phải lắm; vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi; điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đờn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đờn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Ðức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Người đờn bà thưa: Tôi biết rằng Ðấng Mê-si (nghĩa là Ðấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Ðấng đó. … Người đờn bà bèn bỏ cái vò nước của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Ðấng Christ sao?” (Giăng 4:7-10, 13-26, 28-29).

Từ những câu Kinh thánh trên, chúng ta có thể thấy rằng người đàn bà Sa-ma-ri đã nhận ra Chúa Jêsus chính là Đấng Mê-si, Đấng phải đến.

I. Nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời từ những lời của Chúa Jêsus

Lúc đầu, khi Chúa Jêsus xin nước của người đàn bà Sa-ma-ri, người đàn bà Sa-ma-ri đã đề phòng Chúa Jêsus, vì người Sa-ma-ri không giao du với người Do Thái, nên bà gọi Chúa là “người Do Thái”. Nhưng khi Chúa Jêsus phán vài lời, người đàn bà Sa-ma-ri thấy Chúa Jêsus nói chuyện không hề bình thường, bèn gọi Chúa là “Ngài”. Khi người đàn bà Sa-ma-ri nghe Chúa Jêsus phán: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời”. Lúc này, bà cảm thấy lời của Chúa Jêsus có thẩm quyền, quyềng năng, người bình thường không thể nói được. Ngay sau đó, Chúa Jêsus tiết lộ những ẩn tình rằng người đàn bà Sa-ma-ri có năm người chồng, nhưng người mà hiện giờ đang ở cùng cũng không phải là chồng của bà. Người đàn bà Sa-ma-ri đã bị sốc vì đó là điều mà bà làm một cách bí mật và không ai biết, hơn nữa Chúa Jêsus và bà xưa nay không hề quen biết mà lại biết tất cả về bà, đây chắc chắn không phải là người bình thường có thể đạt đến, do đó bà cho rằng Chúa Jêsus là tiên tri. Vì vậy, người đàn bà Sa-ma-ri đã bộc bạch sự bối rối trong lòng mình và hỏi Chúa Jêsus rằng nên thờ phượng Đức Chúa Trời ở đâu, lên núi hay lên Giê-ru-sa-lem. Chúa Jêsus đã nói với bà: “giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem”. Và nói với cô ấy rõ rang: “Khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy”. Khi người đàn bà Sa-ma-ri nghe những lời này của Chúa Jêsus, bà nhận ra rằng Chúa Jêsus chính là Đấng Mê-si, bởi vì một lời của Chúa Jêsus đã giải quyết sự bối rối của bà và chỉ ra cách thờ phượng Đức Chúa Trời khiến bà hiểu rằng thờ phượng Đức Chúa Trời là không câu nệ ở hình thức bề ngoài, mà là cần phải thờ phượng Đức Chúa Trời với tâm thần và lẽ thật, thành tâm cầu nguyện mới hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Đặc biệt là khi người đàn bà Sa-ma-ri nghe thấy Chúa Jêsus nói câu này “Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Ðấng đó”. bà vô cùng kinh ngạc, lại càng tin chắc Chúa Jêsus là Đấng Mê-si, bèn nhanh chóng đi vào thành và loan tin vui mừng cho mọi người. Mặc dù cuộc đối thoại giữa người đàn bà Sa-ma-ri và Chúa Jêsus rất ngắn, nhưng cách xưng hô của bà đối với Chúa Jêsus đã thay đổi rất nhanh chóng, bởi vì người đàn bà Sa-ma-ri đã thấy những lời của Chúa Jêsus có thẩm quyền, quyền năng qua những lời của Chúa Jêsus, Chúa Jêsus đã có thể tiết lộ những bí mật ẩn giấu của bà, vạch trần sự bại hoại của bà, cũng giải quyết những vấn đề, thắc mắc của bà, đồng thời chỉ cho bà một phương pháp rõ ràng để thực hành. Người đàn bà Sa-ma-ri bèn nhận ra Chúa Jêsus là Đấng Mê-si, Đấng phải đến.

II. Hạ mình xuống, khiêm tốn tìm kiếm

Trên thực tế, người Sa-ma-ri luôn phải chịu sự khinh miệt của người Do Thái, và giữa họ hầu như không có giao du gì. Vì vậy, khi người đàn bà Sa-ma-ri nghe thấy Chúa Jêsus xin bà nước uống, bà rất ngạc nhiên, nhưng bà không từ chối trò chuyện với Chúa, mà khiêm tốn lắng nghe Chúa Jêsus nói chuyện. Khi nghe nơi Chúa Jêsus có nước hằng sống, bà bèn hạ mình xuống và cầu xin Chúa ban nước của sự sống đời đời cho bà. Khi Chúa Jêsus tiết lộ bí mật riêng tư không thể nói ra của bà, mặc dù bà không muốn đụng đến vấn đề nhạy cảm này, nhưng bà đã không ngừng nói chuyện với Chúa vì điều này, nhưng tiếp tục tìm kiếm Chúa cho đến khi Chúa Jêsus giải quyết sự bối rối của bà, khiến bà hiểu thờ phượng Đức Chúa Trời thế nào mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, bà nhận ra Chúa Jêsus là Đấng Mê-si, Đấng phải đến. Có thể thấy rằng, người đàn bà Sa-ma-ri có thể được ơn cứu rỗi, là do bà có thể hạ mình khiêm tốn tìm kiếm lẽ thật, đạt được sự ân đãi của Đức Chúa Trời, nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời, nghênh đón được Đấng Mê-si.

Bây giờ đã là thời kỳ sau rốt và là thời khắc quan trọng về sự trở lại của Chúa, vậy làm thế nào chúng ta có thể rút ra những điểm mạnh của người đàn bà Sa-ma-ri và nghênh đón sự trở lại của Chúa Jêsus chứ?

1. Lưu tâm lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời

Chúa Jêsus phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:12-13). Còn cả trong Khải huyền nhiều lần tiên tri: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải Huyền 2-3). Từ những lời này, chúng ta có thể thấy rằng khi Chúa trở lại trong thời kỳ sau rốt, Ngài vẫn còn phán lời, nói với chúng ta những lẽ thật mà chúng ta không hiểu. Chúa cũng yêu cầu chúng ta là những trinh nữ khôn ngoan, để tâm lắng nghe tiếng Ngài, như vậy mới có thể bước theo dấu chân của Chiên Con, dự tiệc cưới và đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Vì vậy, nếu muốn nghênh đón sự trở lại của Chúa, chúng ta phải chủ động tìm kiếm lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh, khi có người làm chứng cho chúng ta rằng Chúa đã đến và phán lời thì chúng ta nên noi gương người đàn bà Sa-ma-ri, lắng nghe những lời này xem liệu có thẩm quyền và quyền năng hay không, liệu có thể tiết lộ những bí mật ẩn giấu trong tâm hồn chúng ta mà không ai biết hay không, liệu có thể giải quyết những vấn đề và khó khăn của chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường để thực hành hay không. Tin rằng bất cứ ai có tâm và linh vừa nghe tiếng phán của bởi sự trở lại của Chúa bày tỏ thì có thể nhận ra, giống như Chúa Jêsus từng phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27).

2. Hãy là một người khiêm tốn, chủ động tìm kiếm

Chúa Jêsus phán: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:7-8). “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:3).

Khiêm tốn tìm cầu là điều Chúa yêu cầu đối với chúng ta, và đó cũng là chìa khóa để chúng ta có thể nghênh đón được sự trở lại của Chúa hay không. Hiện nay hầu hết chúng ta đều có nhiều bối rối và vướng mắc trong việc chờ đợi Chúa đến, ví dụ như năm 2000, nghe nói Chúa sẽ trở lại, nhưng bây giờ đã là năm 2021 tại sao chúng ta vẫn chưa nghênh đón được sự trở lại của Chúa chứ? Những lời tiên tri về ngày Chúa đến về cơ bản đã được ứng nghiệm, anh chị em nào thành tâm tin Chúa đều cảm thấy rất có thể Chúa đã trở lại rồi, liệu có phải Chúa đã xuất hiện và làm việc ở đâu rồi chăng? Chúng ta có nên chủ động tìm kiếm dấu chân của Chúa không? Chúa là Đấng thành tín, Chúa ban ơn cho kẻ khiêm tốn và thương xót người khát khao lẽ thật, nếu chúng ta khiêm tốn tìm kiếm, cầu nguyện với Chúa nhiều, chủ động tìm kiếm bước chân của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta khiến chúng ta có thể nghênh đón được sự xuất hiện của Chúa trong thời kỳ sau rốt.

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan