Bài đọc hằng ngày 2021

16 phương tiện liên quan

Cách lắng nghe tiếng Thiên Chúa, nghênh tiếp được Chúa

Đồng TâmNgày nay, thảm họa ở khắp mọi nơi, cục diện thế giới căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, và nhiều dấu hiệu khác nhau về sự trở lại của Chúa đã xuất hiện. Hiện nay chỉ có Hội Thánh Đức Chúa Trời T…

26/05/2021

Tôi đã tìm thấy Con đường vào Vương quốc Thiên đàng

Bởi Meng’ai, Đài LoanĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Jêsus đến nhân gian, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, và với sự …

29/09/2020

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger