Bài đọc hằng ngày 2021

23 phương tiện liên quan

Cách lắng nghe tiếng Thiên Chúa, nghênh tiếp được Chúa

Đồng TâmNgày nay, thảm họa ở khắp mọi nơi, cục diện thế giới căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, và nhiều dấu hiệu khác nhau về sự trở lại của Chúa đã xuất hiện. Hiện nay chỉ có Hội Thánh Đức Chúa Trời T…

26/05/2021

Mở cửa lòng nghênh tiếp Chúa trở lại

Bởi Yongyuan, Hoa KỳVào tháng 11 năm 1982, gia đình chúng tôi di cư đến Hoa Kỳ. Vì gia đình chúng tôi đã tin cậy nơi Thiên Chúa từ thế hệ ông nội của chúng tôi, nên sau khi đến Hoa Kỳ, chúng tôi đã sớm tìm đến một nhà th…

25/01/2021

Lòng phiêu bạt không còn lưu lạc

Bởi Novo, PhilippinTôi tên là Nuabo, là người Philippin. Từ nhỏ tôi theo mẹ tin Chúa, đi nhà thờ cùng anh chị em. Mặc dù tôi tin Chúa nhiều năm nhưng cảm thấy bản thân không có thay đổi gì lại còn giống như người ngoại b…

25/01/2021

Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường tới sự tinh sạch

Bởi Chen Liang, Hoa KỳTôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, năm 13 tuổi tôi đã học giáo lý và được rửa tội. Sau đó, tôi quyết tâm trở thành linh mục để phụng sự Đức Chúa Trời. Vì mục đích này, năm 22 tuổi, tôi đã gia…

31/10/2020

Sự phán xét của tòa lớn và trắng đã bắt đầu

Bởi Witri, Ấn ĐộSau khi tìm thấy đức tin, tôi bắt đầu học cách cầu nguyện và đọc Kinh Thánh và đã cố hết sức để làm theo lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó, tôi đã xem rất nhiều đoạn phim trên mạng về sự phán xét…

29/09/2020

Tôi đã thấy Cuộn sách khai mở

Bởi Jose, Tây Ban NhaKhi tôi tiếp nhận Chúa, tôi hiểu được mọi thứ phát xuất từ đâu và nguồn gốc sự bại hoại của con người nhờ việc đọc Kinh Thánh. Tôi hiểu được việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban hành luật pháp và những …

29/09/2020