Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Tôi đã được cất lên trước mặt Đức Chúa Trời

Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Tôi đã được cất lên trước mặt Đức Chúa Trời

0 |10/11/2020

Là một Cơ đốc nhân, nhân vật chính thường nghe mục sư của mình nói về việc khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ cất các tín đồ lên mây và gặp gỡ họ trên không trung. Qua một cơ hội tình cờ, anh nghe một người bạn làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà của Đức Chúa Trời. Anh đã bị sốc, và tự hỏi: “Nhưng tất cả chúng ta vẫn còn ở đây trên mặt đất. Chúng ta chưa được cất lên, vậy làm sao Đức Chúa Jêsus có thể tái lâm được?” Sau đó, anh phát hiện ra rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã sản xuất vô số video và phim, cũng như nhiều lời chứng trải nghiệm, tất cả đều làm chứng cho Đức Chúa Trời, nên anh không thể không tò mò. Anh thầm nghĩ: “Điều gì đến từ Đức Chúa Trời nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đang phát triển quá nhanh, lẽ nào Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự là Đức Chúa Jêsus tái lâm?” Thông qua việc tìm kiếm và tìm hiểu, anh phát hiện có nhiều đoạn trong Kinh Thánh tiên tri rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ giáng thế. Cuối cùng, anh nhận ra ý nghĩa thực sự của sự cất lên và nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy