Video nhạc Thánh Ca 2021 | Điều ước duy nhất của Đức Chúa Trời trên đất | MV

Video nhạc Thánh Ca 2021 | Điều ước duy nhất của Đức Chúa Trời trên đất | MV

0 |30/04/2021

Đức Chúa Trời đến trong xác thịt lần này để đáp lại một lời thỉnh cầu,

và để đáp thẳng lại tình trạng của con người.

Nghĩa là, Ngài đến để cung cấp cho con người những gì con người cần.

Bất kể con người có tố chất gì hay được giáo dục như thế nào,

tóm lại, Ngài sẽ làm cho họ nhìn thấy lời Đức Chúa Trời,

và từ lời Ngài, thấy được sự hiện hữu và xuất hiện của Đức Chúa Trời,

và chấp nhận để Ngài làm cho họ hoàn thiện,

thay đổi những tư tưởng và quan niệm của con người

để diện mạo ban đầu của Đức Chúa Trời ăn sâu vào thâm tâm con người.

Đây là mong muốn duy nhất của Đức Chúa Trời trên đất.

Cho dù bản tính bẩm sinh của con người có vĩ đại cỡ nào,

hay bản chất của con người có kém cỏi cỡ nào,

hay hành vi của con người trong quá khứ thực sự ra sao,

Đức Chúa Trời cũng không quan tâm đến những điều này.

Ngài chỉ hy vọng con người có một hình tượng hoàn toàn mới

về Đức Chúa Trời mà họ có trong thâm tâm

và biết đến bản chất của loài người,

từ đó, đi đến sự chuyển hóa quan điểm ý thức hệ của con người,

và có thể mong mỏi Đức Chúa Trời từ trong sâu thẳm

cũng như đánh thức một sự gắn kết đời đời với Ngài:

Đây là yêu cầu duy nhất mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người.

Đây là yêu cầu duy nhất mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người.

Đây là yêu cầu duy nhất mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy