Thánh Ca Cơ Đốc | Công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành | Múa

Thánh Ca Cơ Đốc | Công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành | Múa

6418 |08/06/2019

Chúng ta, những người đi theo Đấng Christ những ngày sau rốt làm chứng với toàn thể vũ trụ:

Công Việc Vĩ Đại Của Chúa Đã Được Hoàn Thành

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện trong xác thịt,

bày tỏ những lẽ thật để cứu rỗi loài người.

Chúng ta đã nghe tiếng của chàng rể,

chúng ta đã được nâng lên trước mặt Chúa.

Cuối cùng chúng ta cũng đã dự tiệc cưới Chiên Con,

bước vào sự rèn luyện của vương quốc.

Sự phán xét đã bắt đầu với nhà của Chúa,

Tâm tính của Ngài đã hoàn toàn được khải tỏ.

Lẽ thật của lời Chúa chinh phục chúng ta,

chúng ta phục xuống trước mặt Chúa và tôn thờ Ngài.

Tấm lòng và tâm trí của chúng ta đã

hoàn toàn được phơi bày bởi những lời của Chúa.

Trải qua những thử thách và sự tôi luyện của Chúa,

những tâm tính lầm lạc của chúng ta được tẩy rửa.

Qua sự phán xét của Chúa

chúng ta thấy sự công chính và sự thánh khiết của Ngài.

Dân sự của Chúa vâng lời trước Ngài,

và trung tín với Chúa cho đến chết.

Chúa đã hoàn toàn đánh bại Sa-tan,

tạo nên nhóm người chiến thắng.

Chúng ta, những người đi theo Đấng Christ những ngày sau rốt

làm chứng với toàn thể vũ trụ:

công việc vĩ đại của Chúa đã được hoàn thành,

Ngài đã có được toàn bộ vinh hiển.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bộc lộ sự phán xét của những ngày sau rốt,

mở ra Thời Đại Vương Quốc.

Tất cả các giáo phái đều đói khổ cùng cực,

tất cả mọi người đều buộc phải tìm kiếm con đường đúng đắn.

Những người nữ đồng trinh lanh lợi nghe được tiếng của Chúa

và được cất lên trước mặt Chúa trước thảm họa.

Tất cả những người từ chối chấp nhận Đấng Christ những ngày sau rốt

sẽ chìm sâu vào thảm họa.

Chúa là toàn năng và khôn ngoan trong công việc của Ngài,

Ngài phân chia mọi người tùy theo bản tính của họ.

Tất cả quốc gia và dân tộc đều đến với ánh sáng,

phục tùng trước ngai của Chúa.

Triển vọng của vương quốc vô cùng tươi sáng,

thể hiện khung cảnh nhiệt thành.

Thảm họa sẽ xóa sổ loài người gian ác,

khải tỏ sự công chính và uy nghiêm của Chúa.

Mỗi lời của Chúa đang được ứng nghiệm,

những lời của Chúa sẽ hoàn thành mọi thứ.

Vương quốc của Đấng Christ đã xuất hiện trên đất,

Chúa sống cùng dân sự của Ngài.

Chúng ta, những người đi theo Đấng Christ những ngày sau rốt

làm chứng với toàn thể vũ trụ:

công việc vĩ đại của Chúa đã được hoàn thành,

Ngài đã có được toàn bộ vinh hiển.

Chúng ta, những người đi theo Đấng Christ những ngày sau rốt

làm chứng với toàn thể vũ trụ:

công việc vĩ đại của Chúa đã được hoàn thành,

Ngài đã có được toàn bộ vinh hiển.

Ngài đã có được toàn bộ vinh hiển.

Trích từ "Theo Chiên Con và Hát Những Bài Ca Mới"

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy