Lời Đức Chúa Trời | Cách mưu cầu lẽ thật (3) (Phần 1)

06/02/2024

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Các series video khác

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger