Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa cai trị và nâng đỡ loài người và vạn vật 9:37
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa cai trị sự khởi đầu và tương lai của loài người 14:51
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Công tác quản lý của Chúa luôn tiến về phía trước 4:47
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa cai trị vũ trụ 3:23
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Đức Chúa Trời giữ quyền tối thượng đối với vạn vật trong vũ trụ 26:45
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Tư liệu về công tác tạo dựng thế giới và dẫn dắt, cứu chuộc loài người của Chúa 33:09
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa giữ quyền tối thượng trên số phận của mọi quốc gia và tất cả con người 26:52
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa ban hành luật pháp 4:52
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Lời hứa của Chúa dành cho người Y-sơ-ra-ên 2:38
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa xóa sổ trần gian bằng trận đại hồng thủy 4:28
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa xóa sổ Sôđôm và Gômôrơ 2:28
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa sáng tạo ra thế giới 5:31
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa đến trần gian để thực hiện lễ chuộc tội cho con người 7:00
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Sự trỗi dậy và sứ mệnh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 9:06
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Chúa dẫn người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập 4:44
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Sự hưng thịnh và sụp đổ của Đế quốc La Mã 8:25
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Người Do Thái sống lưu vong và Phúc Âm của vương quốc thiên đàng được lan truyền rộng rãi 3:25
Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc | Sự hưng thịnh của Đế quốc Anh thúc đẩy sự phát triển của toàn nhân loại 5:33

Video Mới nhất trong các Series Khác