Trích đoạn đặc sắc 10 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời đến trần gian để thực hiện lễ chuộc tội cho con người

21/10/2020

Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã đến giữa loài người và bị đóng đinh trên cây thập giá vì lợi ích của con người. Ngài đã giải thoát con người khỏi sự trói buộc của luật pháp, và nhờ của lễ chuộc tội, loài người được vui hưởng tình yêu và lòng nhân từ của Chúa… Chúa Jêsus xuất hiện đưa nhân loại vào một thời đại mới. Đồng thời cũng cải thiện mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người, và mở ra một sự khởi đầu mới, mở màn mới cho công tác quản lý của Đức Chúa Trời giữa nhân loại.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger