Phim tài liệu âm nhạc | Đức Chúa Trời ban hành luật pháp (Trích đoạn nổi bật)

21/10/2020

Sau khi Môi-se dẫn người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã ban hành luật pháp và các điều răn để dẫn dắt cuộc sống của người Y-sơ-ra-ên trên đất, và dạy mọi người học cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Những luật lệ và điều răn này không chỉ dẫn dắt người Y-sơ-ra-ên mà còn công báo và cung cấp tiêu chuẩn cho việc tạo dựng hiến pháp của các thế hệ sau, đặt nền tảng hệ thống pháp luật của loài người trong tương lai.

Một số tài liệu trong video này là từ:https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger