Thánh Ca Cơ Đốc | Ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

Thánh Ca Cơ Đốc | Ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

292 |17/09/2020

Mục đích sự quản lý của Đức Chúa Trời là nhằm thu phục được một nhóm người

thờ phượng Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài.

Mặc dù những người này đã bị Sa-tan làm cho bại hoại,

nhưng họ không còn xem Sa-tan là cha mình nữa;

họ nhận ra bộ mặt gớm guốc của Sa-tan

và loại bỏ nó, và họ đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời.

Họ bắt đầu biết được điều gì là xấu xa và nó tương phản ra sao với những điều thánh khiết,

và nhận ra sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự tà xác của Sa-tan.

Nhân loại như thế này sẽ không còn làm việc cho Sa-tan,

hay tôn thờ hoặc sùng kính Sa-tan nữa.

Đó là bởi họ là nhóm người đã thực sự được Đức Chúa Trời thu phục.

Đây là ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời.

Trong suốt công tác quản lý của Đức Chúa Trời ở thời này,

loài người là đối tượng của cả sự bại hoại của Sa-tan lẫn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời,

và con người là sản phẩm mà Đức Chúa Trời và Sa-tan đang tranh đấu.

Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài,

Ngài dần dần giành lại con người từ tay Sa-tan,

và như thế con người đến gần với Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết…

và như thế con người đến gần với Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết…

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy