Phim ngắn về Cơ đốc “GÕ CỬA” | Chúa đang gõ cửa: Bạn có thể nhận ra tiếng Ngài không? (2)

Phim ngắn về Cơ đốc “GÕ CỬA” | Chúa đang gõ cửa: Bạn có thể nhận ra tiếng Ngài không? (2)

481 |23/05/2020

Phim ngắn về Cơ đốc “GÕ CỬA” | Chúa đang gõ cửa:Bạn có thể nhận ra tiếng Ngài không? (2)

Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chiên Ta nghe tiếng Ta” (Giăng 10:27). Rõ ràng, Chúa đang phán để tìm chiên của Ngài khi Ngài trở lại. Điều mấu chốt nhất mà các Cơ Đốc nhân phải làm khi chờ đợi Chúa đến chính là tìm cách nghe tiếng Chúa. Nhưng làm sao có thể nhận ra tiếng Chúa? Đâu là sự khác biệt giữa tiếng Đức Chúa Trời và tiếng của con người?

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy