Thánh Ca | Ai không chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh có thể thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? | MV

Thánh Ca | Ai không chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh có thể thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? | MV

467 |09/03/2021

Công tác của Đức Chúa Trời chưa bao giờ dừng lại,

những bước chân của Ngài chưa bao giờ ngừng nghỉ,

và trước khi công tác quản lý của Ngài hoàn tất, Ngài luôn luôn bận rộn,

và không bao giờ dừng lại.

Nhưng con người thì khác:

Sau khi đã có được một ít công tác của Đức Thánh Linh,

thì họ xem nó như thể nó sẽ không bao giờ thay đổi;

sau khi có được một chút kiến thức,

thì họ không tiến lên để đi theo các bước chân trong công tác mới hơn của Đức Chúa Trời;

sau khi nhìn thấy chỉ một chút công tác của Đức Chúa Trời,

và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn giữ nguyên hình thể mà họ đã nhìn thấy trước mặt họ,

rằng nó đã giống như thế trong quá khứ và sẽ luôn luôn như thế trong tương lai;

và sau khi trở nên chắc chắn về một giai đoạn công tác của Đức Thánh Linh,

thì bất kể dạng người nào tuyên bố về công tác mới của Đức Chúa Trời đi nữa,

con người đều không chấp nhận nó.

Đây là những người không thể chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh;

họ quá bảo thủ,

và không có khả năng chấp nhận những điều mới.

Những người như thế là những người tin Đức Chúa Trời nhưng cũng chối bỏ Đức Chúa Trời.

Chỉ những ai đi theo bước chân của Chiên Con

đến cùng mới có thể có được phước lành cuối cùng,

trong khi những người không thể đi theo đến cùng

nhưng lại tin rằng họ đã có được tất cả,

thì không thể chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời.

Và họ làm gián đoạn sự phát triển không ngừng trong công tác

của Đức Chúa Trời mà không vì bất kỳ lý do nào,

và dường như hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ cất họ lên,

họ, những người “tuyệt đối trung thành với Kinh Thánh”.

Mặc dù họ có “lòng trung thành tuyệt đối” đối với những lời được Kinh Thánh phán ra,

thì lời nói và hành động của họ vẫn rất ghê tởm bởi

vì họ chống đối công tác của Đức Thánh Linh, và phạm tội dối trá và gian ác.

Những người không theo kịp công tác của Đức Thánh Linh,

và những người chỉ biết bám víu vào công tác cũ,

không những không trung thành với Đức Chúa Trời,

mà ngược lại, đã trở thành những kẻ chống đối Đức Chúa Trời,

và những kẻ sẽ bị trừng phạt.

Có ai đáng thương hơn họ không?

Chỉ những ai đi theo bước chân của Chiên Con

đến cùng mới có thể có được phước lành cuối cùng,

trong khi những người không thể đi theo đến cùng

nhưng lại tin rằng họ đã có được tất cả,

thì không thể chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy