Thánh Ca Cơ Đốc | Vạn vật đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời

Thánh Ca Cơ Đốc | Vạn vật đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời

486 |10/08/2020

Như Đức Chúa Trời đã phán trước đó:Ngài đã phán là Ngài làm,

những gì Ngài phán Ngài luôn hoàn thành

và không ai có thể thay đổi điều này.

Dù là lời Đức Chúa Trời đã phán trong quá khứ

hay lời Ngài sẽ phán trong tương lai,

Đức Chúa Trời sẽ thực hiện tất cả,từng lời một,

và hết thảy nhân loại sẽ nhìn thấy.

Đây là nguyên tắc đằng sau công tác và lời Đức Chúa Trời.

Với mọi sự xảy ra trong vũ trụ,

chẳng có sự gì mà Đức Chúa Trời không phán quyết.

Có sự gì tồn tại mà không nằm trong tay Đức Chúa Trời?

Mọi điều Đức Chúa Trời phán đều vận hành,

và giữa con người, ai có thể thay đổi quyết định của Đức Chúa Trời?

Chẳng phải đó là giao ước Đức Chúa Trời đã lập trên đất ư?

Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài;

Đức Chúa Trời luôn hiện hữu trong công tác

cũng như trong kế hoạch quản lý của Ngài.

Loài người có thể can thiệp được gì?

Loài người có thể can thiệp được gì?

Chẳng phải chính Đức Chúa Trời là Đấng sắp xếp mọi điều này sao?

Bước vào tình huống này lúc này

không khác với chương trình của Đức Chúa Trời

hay điều Ngài đã thấy trước;

mọi điều đều đã được Đức Chúa Trời quyết định từ trước.

Ai trong các ngươi có thể hiểu được bước này trong chương trình của Ngài?

Dân sự Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng Ngài,

và mỗi một người thật sự yêu kính Đức Chúa Trời

sẽ quay trở về trước ngôi của Ngài,

sẽ quay trở về trước ngôi của Ngài,

sẽ quay trở về trước ngôi của Ngài.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy