Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Thánh ca Tin Lành | Phước cho những ai chấp nhận công việc mới của Chúa

Series Video Nhạc   4458  

Giới thiệu

Thánh ca Tin Lành | Phước cho những ai chấp nhận công việc mới của Chúa


Gợi ý dành cho bạn:

Nhạc Thánh Ca 2019 | Tình yêu của Chúa đưa chúng ta đến gần nhau

https://vi.kingdomsalvation.org/videos/close-together.html


Phước thay cho tất cả những ai có thể tuân theo

những lời hiện tại của Đức Thánh Linh

Bất kể trước đây họ ra sao, hay trước đây Đức Thánh Linh

hành động trong họ như thế nào,

những người được nhận công việc mới nhất

là những người được ban phước lành nhiều nhất.

Ngày nay, những người không thể làm theo

công việc mới nhất sẽ bị loại trừ.

Chúa muốn có những người

có thể chấp nhận ánh sáng mới,

và những người chấp nhận và hiểu công việc mới nhất của Ngài.


Một người nữ đồng trinh có thể tìm kiếm,

một người nữ đồng trinh có thể tìm kiếm,

công việc của Đức Thánh Linh;

có thể tiếp nhận những điều mới,

và từ bỏ những khái niệm cũ,

và tuân theo công việc của Chúa hôm nay,

tuân theo công việc của Chúa hôm nay,

Những người này,

Những người chấp nhận công việc mới nhất hôm nay,

được Chúa tấn phong trước thế giới,

và là những người được ban phước nhiều nhất.

Các bạn đã nghe tiếng của Chúa,

và để ý đến sự xuất hiện của Ngài.

Vì vậy, trong mọi thời đại và mọi thế hệ, và ở cả trời và đất,

không ai được ban phước lành nhiều hơn các bạn,

nhóm người này.


Trích từ "Theo Chiên Con và Hát Những Bài Ca Mới"

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời