Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Được cứu rỗi nhờ đức tin là được vào thiên quốc sao?

27/12/2021

Đại dịch đang không ngừng lây lan, động đất, lũ lụt, côn trùng phá hoại, nạn đói đã bắt đầu xảy ra. Nhiều người đang trong tình trạng lo lắng không yên, và các tín hữu đang khắc khoải chờ đợi Chúa ngự trên mây mà xuống để họ được cất lên trời tương ngộ với Ngài, tránh được đau khổ trong thảm họa và được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ không biết tại sao đến giờ này, họ vẫn chưa được cất lên để tương ngộ Chúa. Lòng họ cứ có cảm giác bất an, thấy họ đã bị Chúa vứt bỏ và rơi vào các thảm họa. Họ cảm thấy mơ hồ và lạc lối. Nhưng mà sách Khải Huyền đã tiên tri Đức Chúa Jêsus sẽ đến trước khi các thảm họa xảy ra và đưa chúng ta lên trời để chúng ta không bị diệt vong trong thảm họa. Nhưng thảm họa đã bắt đầu trút xuống, vậy tại sao Chúa vẫn chưa ngự trên mây mà xuống để thu nhận các tín hữu? Thông qua đức tin, chúng ta đã được tha tội, được ban cho sự cứu rỗi và nên công chính. Vậy tại sao chúng ta chưa được đưa vào thiên quốc? Đây là thắc mắc của nhiều tín hữu. Vậy sự cứu rỗi nhờ đức tin có thật sự cho chúng ta vào thiên quốc hay không? Trong tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính”, chúng ta có thể cùng nhau đào sâu vấn đề này và tìm đáp án.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger