Nhạc Thánh Ca Hay Nhất Hiện Nay – Tuyển tập Thánh ca Cơ đốc

Nhạc Thánh Ca Hay Nhất Hiện Nay – Tuyển tập Thánh ca Cơ đốc

1412 |08/06/2020

Nhạc Thánh Ca Hay Nhất Hiện Nay–Tuyển tập Thánh ca Cơ đốc

00:00:00 Lễ ca của Vương quốc Vương quốc giáng trần

00:05:48 Chúa lặng lẽ giáng lâm giữa chúng ta

00:08:33 Ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

00:11:55 Phước Cho Những Ai Chấp Nhận Công Việc Mới Của Chúa

00:15:12 Mọi tạo vật phải quy về sự thống trị của Chúa

00:18:42 Nhân loại phải thờ phượng Đức Chúa Trời mới có được vận mệnh tốt đẹp

00:23:05 Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật mãi mãi không thay đổi

00:28:37 Để cuộc sống của ngươi đầy ắp lời của Đức Chúa Trời

00:31:42 Chỉ Có Đấng Tạo Hóa Thương Nhân Loại Này

00:36:13 Chúa đã tiền định đường con người phải đi

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy