Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Mọi tạo vật phải quy về sự thống trị của Chúa | Video thánh ca lời Chúa

Series Video Nhạc   1448  

Giới thiệu

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào trong đức tin, hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào: http://bit.ly/36w8Soi


Mọi tạo vật phải quy về sự thống trị của Chúa | Video thánh ca lời Chúa


Chúa tạo dựng vạn vật,

và Ngài khiến mọi tạo vật

đều quy về quyền hành của Ngài,

và quy phục sự thống trị Ngài.

Ngài làm chủ vạn vật,

nắm chúng trong tay.

Động vật, thực vật, nhân loại, sơn hà,

đều quy về quyền hành của Ngài.

Vạn vật trên trời dưới đất

đều phải quy về sự thống trị của Ngài.

Hết thảy phải quy phục, không còn lựa chọn nào khác.

Đây là sắc lệnh của Chúa và thẩm quyền của Ngài.

Chúa tạo dựng vạn vật,

và Ngài khiến mọi tạo vật

đều quy về quyền hành của Ngài,

và quy phục sự thống trị Ngài.

Mọi sự do Chúa làm chủ.

Ngài sắp xếp và phân loại vạn vật,

mỗi thứ được phân theo loại của mình

và được chia vị trí theo ý Chúa

Vạn vật trên trời dưới đất

hết thảy phải quy về sự thống trị của Ngài

Hết thảy phải quy phục, không còn lựa chọn nào khác.

Đây là sắc lệnh của Chúa và thẩm quyền của Ngài.

Dù vật có vĩ đại thế nào,

cũng chẳng bao giờ vượt được Chúa.

Vạn vật phục vụ nhân loại được Chúa tạo dựng,

không loài nào dám mạo phạm

hay đòi hỏi Chúa.

Con người, tạo vật của Chúa,

cũng phải giữ bổn phận.

Dù là chủ nhân chủ tể của vạn vật,

dù địa vị cao dường nào,

con người nhỏ bé

vẫn dưới quyền hành của Chúa.

Một con người hèn mọn,

một tạo vật của Chúa, sẽ không bao giờ hơn Chúa.


từ Theo Chiên Con và hát những bài ca mới


Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.


Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.


Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời