Thánh Ca Cơ Đốc | Ngươi có dám khẳng định rằng danh Đức Chúa Trời chẳng thể nào thay đổi không?

Thánh Ca Cơ Đốc | Ngươi có dám khẳng định rằng danh Đức Chúa Trời chẳng thể nào thay đổi không?

429 |15/09/2020

Vài người bảo rằng tên của Đức Chúa Trời không thay đổi.

Vậy thì tại sao tên của Đức Giê-hô-va lại trở thành Jêsus?

Điều đã được tiên tri là Đấng Mê-si sẽ đến,

vậy thì tại sao một con người tên Jêsus lại đến?

Tại sao tên của Đức Chúa Trời lại thay đổi?

Chẳng phải việc này đã được thực hiện từ lâu sao?

Đức Chúa Trời ngày nay không thể làm công tác mới hơn sao?

Đức Chúa Trời ngày nay không thể làm công tác mới hơn sao?

Công tác của ngày hôm qua có thể được thay đổi,

và công tác của Jêsus có thể tiếp tục từ công tác của Đức Giê-hô-va.

Vậy thì công tác của Jêsus không thể được tiếp nối bởi công tác khác sao?

Vậy thì công tác của Jêsus không thể được tiếp nối bởi công tác khác sao?

Nếu tên của Đức Giê-hô-va có thể được chuyển thành Jêsus,

vậy thì không phải tên của Jêsus cũng có thể được thay đổi sao?

Điều này không có gì lạ;

chỉ là mọi người quá khờ khạo mà thôi.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Bất kể công tác của Ngài thay đổi thế nào,

và bất kể tên gọi của Ngài có thể thay đổi ra sao,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài sẽ mãi không thay đổi.

Nếu ngươi tin rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi bằng tên của Jêsus,

thì kiến thức của ngươi quá hạn hẹp.

Ngươi có dám khẳng định rằng Jêsus sẽ mãi là tên của Đức Chúa Trời,

và Đức Chúa Trời sẽ mãi mãi và luôn luôn mang danh Jêsus,

và rằng điều này sẽ không bao giờ thay đổi không?

Ngươi có dám khẳng định chắc chắn rằng chính cái tên “Jêsus”

đã khép lại Thời đại Luật pháp và cũng sẽ khép lại thời đại cuối cùng không?

Ai có thể nói rằng ân điển của Jêsus có thể khép lại thời đại?

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Bất kể công tác của Ngài thay đổi thế nào,

và bất kể tên gọi của Ngài có thể thay đổi ra sao,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài sẽ mãi không thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài sẽ mãi không thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài sẽ mãi không thay đổi.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy