Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 396 | “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài”

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 396 | “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài”

188 |06/01/2021

Đời sống thuộc linh là loại đời sống gì? Đời sống thuộc linh là một đời sống mà lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và có thể quan tâm đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là một đời sống mà ngươi sống trong những lời của Đức Chúa Trời, không có gì khác chiếm giữ lòng ngươi, ngươi có thể nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay, và được sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay dẫn dắt để thực hiện bổn phận của mình. Một đời sống như thế giữa con người và Đức Chúa Trời là đời sống thuộc linh. Nếu ngươi không thể đi theo sự sáng của ngày nay, thì đã bắt đầu có một khoảng cách trong mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời – nó thậm chí có thể đã bị cắt đứt – và ngươi không có một đời sống thuộc linh bình thường. Một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời được xây dựng trên nền tảng chấp nhận những lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Ngươi có một đời sống thuộc linh bình thường không? Ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời không? Ngươi có phải là người đi theo công tác của Đức Thánh Linh không? Nếu ngươi có thể đi theo sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay, có thể nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời trong những lời của Ngài, và bước vào những lời này, thì ngươi là người đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi không đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh, thì chắc chắn ngươi là người không theo đuổi lẽ thật. Đức Thánh Linh không có cơ hội hoạt động trong những người không có mong muốn cải thiện bản thân, và kết quả là những người như thế không bao giờ có thể dồn sức, và luôn luôn thụ động. Ngày nay, ngươi có đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh không? Ngươi có đang ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh không? Ngươi đã thoát khỏi trạng thái thụ động chưa? Tất cả những ai tin vào lời Đức Chúa Trời, những ai lấy công tác của Đức Chúa Trời làm nền tảng, và đi theo sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay – tất cả họ đều đang ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi tin rằng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn đúng và chính xác, và nếu ngươi tin vào lời Đức Chúa Trời bất kể Ngài phán gì, thì ngươi là người theo đuổi sự bước vào công tác của Đức Chúa Trời, và bằng cách này, ngươi thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.

Để bước vào dòng chảy của Đức Thánh Linh, ngươi phải có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, và trước tiên ngươi phải tự thoát khỏi trạng thái thụ động của mình. Một vài người luôn chạy theo đám đông, và lòng họ lạc khỏi Đức Chúa Trời quá xa; những người như thế không có mong muốn cải thiện bản thân, và những tiêu chuẩn họ theo đuổi quá thấp. Chỉ có theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời thu nhận mới là ý muốn của Đức Chúa Trời. Có những người chỉ dùng lương tâm của mình để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không thể đáp ứng được ý muốn của Đức Chúa Trời; các tiêu chuẩn ngươi theo đuổi càng cao, thì sẽ càng phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Là một người bình thường, và là người theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế. Bởi vì các ngươi đã được Đức Chúa Trời lựa chọn, đã được Đức Chúa Trời nâng lên, và hơn thế nữa, bởi vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho các ngươi, nên các ngươi đã nắm bắt được sự sống thật, và biết cách sống một cuộc đời có giá trị nhất. Điều này không phải vì sự theo đuổi của các ngươi tốt, mà là vì ân điển của Đức Chúa Trời; chính Đức Chúa Trời đã mở đôi mắt thuộc linh của các ngươi, và chính Thần của Đức Chúa Trời đã cảm hóa tấm lòng các ngươi, ban cho các ngươi may mắn được đến trước nhan Ngài. Nếu Thần của Đức Chúa Trời không khai sáng ngươi, thì ngươi sẽ không có khả năng thấy được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và ngươi cũng không thể yêu Đức Chúa Trời. Hoàn toàn là vì Thần của Đức Chúa Trời đã cảm hóa tấm lòng của mọi người mà tấm lòng họ đã hướng về Đức Chúa Trời. Đôi lúc, khi ngươi đang tận hưởng những lời của Đức Chúa Trời, linh hồn ngươi được cảm hóa, và ngươi cảm thấy rằng ngươi không thể không yêu Đức Chúa Trời, rằng có một sức mạnh to lớn trong ngươi, và rằng không có gì mà ngươi không thể gạt sang một bên. Nếu ngươi cảm thấy như vậy, thì ngươi đã được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa, tấm lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Chúng con thực sự đã được Ngài định trước và lựa chọn. Sự vinh hiển của Ngài cho con niềm tự hào, và con cảm thấy vinh dự khi được là một trong những dân sự của Ngài. Con sẽ dâng bất cứ điều gì và cho đi bất cứ thứ gì để thực hiện ý muốn của Ngài, và con sẽ dành trọn những năm tháng của con, và cả đời nỗ lực của con cho Ngài”. Khi ngươi cầu nguyện như thế này, trong lòng ngươi sẽ có một tình yêu bất tận và sự vâng phục thực sự đối với Đức Chúa Trời. Ngươi đã bao giờ có một trải nghiệm như thế này chưa? Nếu mọi người thường xuyên được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa, thì họ đặc biệt sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời trong những lời cầu nguyện của họ: “Lạy Đức Chúa Trời! Con ao ước được nhìn thấy ngày vinh hiển của Ngài, và con ao ước được sống vì Ngài – không gì xứng đáng hay ý nghĩa hơn là được sống vì Ngài, và con không muốn sống vì Sa-tan và xác thịt chút nào. Ngài nâng con lên bằng cách cho con được sống vì Ngài hôm nay”. Khi ngươi đã cầu nguyện theo cách này, ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi không thể không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, rằng ngươi phải có được Đức Chúa Trời, và rằng ngươi sẽ ghét phải chết mà chưa có được Đức Chúa Trời trong khi ngươi còn sống. Sau khi cầu nguyện như thế, sẽ có một sức mạnh vô tận trong ngươi, và ngươi sẽ không biết nó đến từ đâu; trong lòng ngươi sẽ có một nguồn năng lượng vô hạn, và ngươi sẽ có cảm nhận rằng Đức Chúa Trời thật đáng mến, và rằng Ngài xứng đáng được yêu. Đây là lúc ngươi đã được Đức Chúa Trời cảm hóa. Tất cả những ai có kinh nghiệm như thế đều đã được Đức Chúa Trời cảm hóa. Với những ai thường được Đức Chúa Trời cảm hóa, những thay đổi diễn ra trong đời sống của họ, họ có thể hạ quyết tâm và sẵn sàng có được Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng họ mạnh mẽ hơn, lòng họ hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, họ không quan tâm đến gia đình, thế gian, những vướng bận, hay tương lai của mình, và họ sẵn sàng tận hiến cả đời nỗ lực cho Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa đều là những người theo đuổi lẽ thật, và là những người có hy vọng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện.

Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy