Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 486 | “Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận”

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 486 | “Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận”

187 |13/10/2020

Công tác được Đức Chúa Trời thực hiện khác nhau theo từng giai đoạn. Nếu ngươi hết mực vâng phục công tác của Đức Chúa Trời trong một giai đoạn, nhưng trong giai đoạn tiếp theo, ngươi lại kém vâng phục công tác của Ngài, hoặc ngươi không có khả năng vâng phục, thì Đức Chúa Trời sẽ bỏ rơi ngươi. Nếu ngươi theo kịp Đức Chúa Trời khi Ngài thực hiện bước này, thì ngươi phải tiếp tục theo kịp khi Ngài tiến lên bước tiếp theo; chỉ khi đó ngươi mới là người vâng phục Đức Thánh Linh. Bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời, nên ngươi phải kiên định vâng phục. Ngươi không thể chỉ thích thì vâng phục, không thích thì bất tuân. Kiểu vâng phục này không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Nếu ngươi không thể theo kịp công tác mới mà Ta thông công, và tiếp tục bám vào những câu nói trước đây, thì làm sao có sự tiến bộ trong đời sống của ngươi được? Công tác của Đức Chúa Trời là chu cấp cho ngươi qua lời Ngài. Khi ngươi vâng phục và chấp nhận lời Ngài, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ làm việc trong ngươi. Đức Thánh Linh làm việc chính xác như Ta phán; hãy làm như Ta đã phán dạy, và Đức Thánh Linh sẽ nhanh chóng làm việc trong ngươi. Ta phát ra sự sáng mới cho các ngươi thấy, đem các ngươi vào sự sáng của hiện tại, và khi ngươi bước vào sự sáng này, Đức Thánh Linh sẽ ngay lập tức làm việc trong ngươi. Có một số người, có thể là những người cứng đầu, nói rằng: “Đơn giản là tôi sẽ không thực hiện những gì Ngài phán bảo”. Trong trường hợp đó, Ta nói cho ngươi biết giờ đây ngươi đã đi đến cuối con đường; ngươi đã khô kiệt, và không còn sự sống nữa. Vì thế, trong việc trải nghiệm sự cải hóa tâm tính của ngươi, không gì quan trọng hơn việc theo kịp sự sáng hiện tại. Đức Thánh Linh không chỉ làm việc trong một số người nhất định đang được Đức Chúa Trời sử dụng, mà hơn nữa, là trong hội thánh. Ngài có thể đang làm việc trong bất kỳ ai. Ngài có thể làm việc trong ngươi trong thời điểm hiện tại, và ngươi sẽ trải nghiệm được công tác này. Trong giai đoạn tiếp theo, Ngài có thể làm việc trong một người khác, khi đó ngươi phải nhanh chóng đi theo; ngươi càng theo sát sự sáng hiện tại thì đời sống của ngươi càng có thể trưởng thành. Dù một người là kiểu người thế nào đi nữa, miễn là Đức Thánh Linh làm việc trong họ, thì ngươi phải đi theo. Hãy trải nghiệm theo cách họ đã trải nghiệm, rồi ngươi sẽ nhận lãnh những điều còn cao hơn thế. Làm theo cách đó, ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đây là con đường hoàn thiện cho con người và là phương tiện để đời sống phát triển. Con đường để được trở nên hoàn thiện đạt được thông qua việc ngươi vâng phục công tác của Đức Thánh Linh. Ngươi không biết Đức Chúa Trời sẽ làm việc qua kiểu người nào để hoàn thiện ngươi, cũng không biết qua con người, sự việc, hay sự vật nào mà Ngài sẽ cho phép ngươi đạt được hay thấy được mọi sự. Nếu ngươi có thể đặt chân trên con đường đúng đắn này, thì điều đó cho thấy có rất nhiều hy vọng cho ngươi để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Nếu ngươi không thể, thì điều đó cho thấy tương lai ngươi sẽ ảm đạm, không có sự sáng. Một khi ngươi bắt đầu đi đúng hướng, ngươi sẽ có được sự mặc khải trong tất cả mọi sự. Dù Đức Thánh Linh có mặc khải cho những người khác điều gì, nếu ngươi cứ tiến hành trên cơ sở kiến thức của họ để tự mình trải nghiệm mọi thứ, thì kinh nghiệm này sẽ trở thành một phần cuộc sống của ngươi, và ngươi sẽ có thể cung cấp cho những người khác từ kinh nghiệm này. Những ai cung cấp cho người khác bằng lời học vẹt là những người chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì; qua sự khai sáng và soi sáng của những người khác, ngươi phải học hỏi để tìm ra một con đường thực hành trước khi ngươi có thể bắt đầu nói về kinh nghiệm và kiến thức thực tế của bản thân. Điều này sẽ có lợi hơn rất nhiều cho cuộc sống của chính ngươi. Ngươi nên trải nghiệm như thế, vâng phục tất cả mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Ngươi nên tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự và học được các bài học trong mọi sự, để đời sống của ngươi có thể trưởng thành. Sự thực hành như thế đem lại tiến bộ nhanh nhất.

Đức Thánh Linh khai sáng ngươi qua những trải nghiệm thực tế của ngươi, và hoàn thiện ngươi qua đức tin của ngươi. Ngươi có thực sự sẵn lòng để được hoàn thiện không? Nếu ngươi thực sự sẵn lòng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì ngươi sẽ có can đảm gạt sang một bên xác thịt của mình, ngươi sẽ có thể thực hiện lời Đức Chúa Trời, và sẽ không thụ động hay yếu đuối. Ngươi sẽ có thể vâng phục tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, và tất cả những hành động của ngươi, dù được thực hiện công khai hay riêng tư, sẽ đều có thể trình ra được trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi là một người trung thực và thực hành lẽ thật trong mọi sự, thì ngươi sẽ được hoàn thiện. Những con người giả dối, hành động một kiểu trước mặt người khác và kiểu khác sau lưng họ, thì không sẵn lòng để được hoàn thiện. Họ đều là con trai của sự hư mất và sự diệt vong; họ không thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về Sa-tan. Họ không phải là kiểu người được Đức Chúa Trời chọn! Nếu những hành động và hành vi của ngươi không thể được trình ra trước Đức Chúa Trời hoặc được Thần của Đức Chúa Trời đoái xem, thì điều này chứng tỏ có gì đó sai trật nơi ngươi. Chỉ khi ngươi chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, và quan tâm đến việc cải hóa tâm tính mình, thì ngươi mới có thể đặt chân lên con đường để được hoàn thiện. Nếu ngươi thực sự sẵn lòng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi nên vâng phục tất cả các công tác của Đức Chúa Trời, không một lời phàn nàn, không mạo muội đánh giá hay phán xét công tác của Đức Chúa Trời. Đây là những yêu cầu tối thiểu để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Yêu cầu cần thiết cho những ai cố gắng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện là: Hành động với một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời trong mọi sự. Hành động với một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những hành động và hành vi của ngươi đều có thể được trình ra trước Đức Chúa Trời. Và bởi ngươi có những ý định đúng đắn, nên dù những hành động của ngươi là đúng hay sai, thì ngươi cũng không ngại thể hiện ra với Đức Chúa Trời hoặc anh chị em mình; và ngươi dám phát thề trước mặt Đức Chúa Trời. Ngươi phải bày tỏ mọi ý định, suy nghĩ và ý tưởng của mình trước Đức Chúa Trời để Ngài xem xét; nếu ngươi thực hành và bước vào theo cách này, thì đời sống ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng.

Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy