Thánh Ca Cơ Đốc | Làm theo công tác mới của Đức Thánh Linh để được Đức Chúa Trời ngợi khen | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Làm theo công tác mới của Đức Thánh Linh để được Đức Chúa Trời ngợi khen | MV

228 |07/02/2021

“Đi theo công tác của Đức Thánh Linh”

nghĩa là hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay,

có thể hành động phù hợp với những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời,

có thể vâng phục và đi theo Đức Chúa Trời của ngày nay,

và bước vào phù hợp với những lời phán mới nhất của Đức Chúa Trời.

Chỉ người này mới là người đi theo công tác của Đức Thánh Linh

chỉ người này mới là người đi theo công tác của Đức Thánh Linh

và ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh.

Những người như thế không những có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời

và nhìn thấy Đức Chúa Trời,

mà còn có thể biết được tâm tính của Đức Chúa Trời

từ công tác mới nhất của Đức Chúa Trời,

và có thể biết được những quan niệm và sự bất tuân của con người,

cũng như bản tính cùng bản chất của con người, từ công tác mới nhất của Ngài;

hơn thế nữa, họ có thể dần dần

có được những thay đổi trong tâm tính mình trong thời gian hầu việc.

Chỉ những người như thế này mới là những người có thể có được Đức Chúa Trời,

và là những người thực sự tìm thấy con đường thật,

và là những người thực sự tìm thấy con đường thật.

Sở hữu kiến thức về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời

là một vấn đề không hề dễ dàng,

nhưng nếu mọi người có ý định vâng phục công tác của Đức Chúa Trời

và tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời,

thì họ sẽ có cơ hội được thấy Đức Chúa Trời,

và sẽ có cơ hội có được sự hướng dẫn mới nhất của Đức Thánh Linh.

Những ai cố tình chống đối công tác của Đức Chúa Trời

không thể nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh

hay sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.

Do đó, việc mọi người có thể nhận được

công tác mới nhất của Đức Chúa Trời hay không

phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời,

phụ thuộc vào sự theo đuổi của họ, và phụ thuộc vào ý định của họ,

phụ thuộc vào sự theo đuổi của họ, và phụ thuộc vào ý định của họ.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy