Nhạc kịch Cơ Đốc "Mọi quốc gia tôn thờ Đức Chúa Trời Toàn Năng" | Nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus tái lâm

Nhạc kịch Cơ Đốc "Mọi quốc gia tôn thờ Đức Chúa Trời Toàn Năng" | Nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus tái lâm

727 |10/10/2020

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy