Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 11: Người Do Thái sống lưu vong và Phúc Âm của vương quốc thiên đàng được lan truyền rộng rãi

Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 11: Người Do Thái sống lưu vong và Phúc Âm của vương quốc thiên đàng được lan truyền rộng rãi

0 |21/10/2020

Sau khi Đức Chúa Jêsus phục sinh, người Do Thái phải sống lưu vong ở khắp nơi trên thế giới. Kể từ đó, Phúc âm của vương quốc thiên đàng được truyền bá đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Do đó, chúng ta thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời còn cao hơn cả từng trời, và rằng những việc làm của Ngài kỳ diệu không thể đo lường được.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy