Lời Đức Chúa Trời | Biết Đức Chúa Trời là cách để kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác

Lời Đức Chúa Trời | Biết Đức Chúa Trời là cách để kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác

126 |03/01/2021

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy